Lokalizace WordPress webů

Lokalizace WordPress webů Lokalizace WordPress webů
Lokalizace WordPress webů

 

Stejně jako překlad a lokalizace jiných webových stránek nebo e-shopu je i překlad webu vytvořeného na šabloně WordPress komplexní proces.

Využití pluginu WPML (WordPress Multilingual Plugin) v kombinaci s nástrojem Memsource WordPress Connector však dochází k značným úsporám času, financí i energie při přípravě textů na překlad a následném importu přeložených textů nazpět do redakčního systému Wordpress.

Ušetříte tak čas a značné finanční prostředky za práci programátorů, kteří jinak musí texty pro překlad z webu extrahovat a po překladu je opět do redakčního systému vkládat. Ověřili jsme si, že postup je vhodné a efektivní aplikovat už při lokalizaci webu do jednoho jazyka.

Proces překladu WordPress webu zahrnuje následující kroky

 1. Analýza potřeb a ideový návrh řešení.
 2. Instalace WordPress Multilingual Plugin a Memsource Connector do redakčního systému webu, nastavení propojení a exportu textů pro překlad.
 3. Příprava a analýza textů na překlad, zohlednění opakování využitím CAT nástroje Memsource.
 4. Identifikace a rešerše referenčních webů a dalších zdrojů.
 5. Analýza klíčových slov (Key Words), jejich lokalizace do cílových jazyků.
 6. Ověření funkčnosti klíčových slov přes Google Adwords. Finální odsouhlasení klíčových slov a sestavení terminologického glosáře.
 7. Sestavení stylových pravidel (Style Guide) s kodifikací žádoucí tonality přeložených textů vůči cílovým skupinám.
 8. Překlad lingvistou se specializací na daný obor a terminologii. Kromě samotných textů zahrnuje i překlad metadat, alternativních popisků, klíčových slov, štítků a dalších doplňujících informací.
 9. Jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka. Texty po korektuře budou znít přirozeně, čtivě a důvěryhodně.
 10. Kontrola přeložených a zkorigovaných textů interním týmem editorů, jejich kompletace a dokončení.
 11. Import finálních textů do šablony redakčního systému WordPress.
 12. Nasazení textů na web (na straně zákazníka, lingvistický tým je v případě potřeby připraven pomoci).
 13. Vizuální kontrola textů ve webovém prostředí stránek. Kontrolujeme zobrazování a zalamování textů (call-to-action tlačítek, položek menu atp.). Výstupem je report změn k implementaci.
 14. Implementace změn (na straně zákazníka, lingvistický tým je v případě potřeby připraven pomoci).

Realizační tým pracuje ve všech fázích procesu se stylovými pravidly, klíčovými slovy a dalšími glosáři tak, aby výsledný text co nejefektivněji promlouval ke svým cílovým skupinám. A plnil tak stanovené obchodní a komunikační cíle majitele webu.

Obecný postup lokalizace webových stránek najdete na stránce Proces lokalizace webových stránek.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization