Lokalizace WordPress webů

Lokalizace WordPress webů Lokalizace WordPress webů
Lokalizace WordPress webů

 

Stejně jako překlad a lokalizace jiných webových stránek nebo e-shopu je i překlad webu vytvořeného na šabloně WordPress komplexní proces.

Využití pluginu WPML (WordPress Multilingual Plugin) v kombinaci s nástrojem Memsource WordPress Connector však dochází k značným úsporám času, financí i energie při přípravě textů na překlad a následném importu přeložených textů nazpět do redakčního systému Wordpress.

Ušetříte tak čas a značné finanční prostředky za práci programátorů, kteří jinak musí texty pro překlad z webu extrahovat a po překladu je opět do redakčního systému vkládat. Ověřili jsme si, že postup je vhodné a efektivní aplikovat už při lokalizaci webu do jednoho jazyka.

Proces překladu WordPress webu zahrnuje následující kroky

 1. Analýza potřeb a ideový návrh řešení.
 2. Instalace WordPress Multilingual Plugin a Memsource Connector do redakčního systému webu, nastavení propojení a exportu textů pro překlad.
 3. Příprava a analýza textů na překlad, zohlednění opakování využitím CAT nástroje Memsource.
 4. Identifikace a rešerše referenčních webů a dalších zdrojů.
 5. Analýza klíčových slov (Key Words), jejich lokalizace do cílových jazyků.
 6. Ověření funkčnosti klíčových slov přes Google Adwords. Finální odsouhlasení klíčových slov a sestavení terminologického glosáře.
 7. Sestavení stylových pravidel (Style Guide) s kodifikací žádoucí tonality přeložených textů vůči cílovým skupinám.
 8. Překlad lingvistou se specializací na daný obor a terminologii. Kromě samotných textů zahrnuje i překlad metadat, alternativních popisků, klíčových slov, štítků a dalších doplňujících informací.
 9. Jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka. Texty po korektuře budou znít přirozeně, čtivě a důvěryhodně.
 10. Kontrola přeložených a zkorigovaných textů interním týmem editorů, jejich kompletace a dokončení.
 11. Import finálních textů do šablony redakčního systému WordPress.
 12. Nasazení textů na web (na straně zákazníka, lingvistický tým je v případě potřeby připraven pomoci).
 13. Vizuální kontrola textů ve webovém prostředí stránek. Kontrolujeme zobrazování a zalamování textů (call-to-action tlačítek, položek menu atp.). Výstupem je report změn k implementaci.
 14. Implementace změn (na straně zákazníka, lingvistický tým je v případě potřeby připraven pomoci).

Realizační tým pracuje ve všech fázích procesu se stylovými pravidly, klíčovými slovy a dalšími glosáři tak, aby výsledný text co nejefektivněji promlouval ke svým cílovým skupinám. A plnil tak stanovené obchodní a komunikační cíle majitele webu.

Obecný postup lokalizace webových stránek najdete na stránce Proces lokalizace webových stránek.

Lokalizace WordPress webů poskytujeme v následujících jazycích

Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny Překlady z albánštiny a překlady do albánštiny Překlady z arabštiny a překlady do arabštiny Překlady z arménštiny a překlady do arménštiny Překlady z běloruštiny a překlady do běloruštiny Překlady z bosenštiny a překlady do bosenštiny Překlady z bulharštiny a překlady do bulharštiny Překlady z češtiny a překlady do češtiny Překlady z čínštiny a překlady do čínštiny Překlady z dánštiny a překlady do dánštiny Překlady z estonštiny a překlady do estonštiny Překlady z finštiny a překlady do finštiny Překlady z francouzštiny a překlady do francouzštiny Překlady z gruzínštiny a překlady do gruzínštiny Překlady z hebrejštiny a překlady do hebrejštiny Překlady z chorvatštiny a překlady do chorvatštiny Překlady z italštiny a překlady do italštiny Překlady z irštiny a překlady do irštiny Překlady z japonštiny a překlady do japonštiny Překlady z kazaštiny a překlady do kazaštiny Překlady z korejštiny a překlady do korejštiny Překlady z litevštiny a překlady do litevštiny Překlady z lotyštiny a překlady do lotyštiny Překlady z makedonštiny a překlady do makedonštiny Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny Překlady z maltštiny a překlady do maltštiny Překlady z moldavštiny a překlady do moldavštiny Překlady z mongolštiny a překlady do mongolštiny Překlady z němčiny a překlady do němčiny Překlady z nizozemštiny a překlady do nizozemštiny Překlady z norštiny a překlady do norštiny Překlady z perštiny a překlady do perštiny Překlady z polštiny a překlady do polštiny Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny Překlady z řečtiny a překlady do řečtiny Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny Překlady ze slovinštiny a překlady do slovinštiny Překlady ze srbštiny a překlady do srbštiny Překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny Překlady ze švédštiny a překlady do švédštiny Překlady z turečtiny a překlady do turečtiny Překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny Překlady z vietnamštiny a překlady do vietnamštiny

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization