Korektury rodilým mluvčím

Korektury rodilým mluvčím Korektury rodilým mluvčím
Korektury rodilým mluvčím

Zohlednění místních geografických a kulturních specifik v přeloženém textu

Zohlednění lokálních geografických specifik zajistí například převod z Angloamerické měrné soustavy do metrického systému. Míle tak převedeme na kilometry, galony na litry. Součástí je i úprava internetových odkazů, při které například u překladu do polštiny nahradíme český slevový portál Slevomat.cz za polský Grupeo.pl. Tyto drobnosti výraznou měrou přispívají k vyšší čtivosti a důvěryhodnosti přeloženého textu.

Máte vyhotovený překlad textu a chcete zajistit jeho gramatickou a stylistickou vytříbenost? Korektura naším rodilým mluvčím zajistí vyšší přirozenost, čtivost a důvěryhodnost přeloženého textu. Na čtenáře tak bude text působit nikoli jako překlad, ale autorský text psaný přímo v daném jazyce. Bez obav se tak budete moci textem prezentovat v zahraničí, na internetu, sociálních sítích i jinde.

Stylistickou korekturu doporučujeme vždy, když se textem chcete prezentovat na profesionální úrovni nebo když se jedná o text určený k další publikaci. Zpravidla ji realizujeme při překladech webových stránek a eshopů, letáků, katalogů, příspěvků na sociální sítě, textů pro PPC kampaně, návodů k používání aj.

Native speaker editing - approved

Gramatická korektura

Základní pravopisná korektura zahrnující opravy gramatických a pravopisných chyb, překlepů, interpunkce a dalších lexikálních, morfologických a syntaktických nedostatků. Gramatickou korekturu doporučujeme pro texty, u kterých si chcete být jistí, že jsou gramaticky správné a neobsahují žádné překlepy.

Kreativní korektura copywriterem

Kromě gramatické a stylistické korektury zahrnuje i úpravy textu s ohledem na jeho cílovou skupinu. Součástí jsou i obsahové zásahy do textu s cílem jej vylepšit, implementace klíčových slov (zejména při SEO marketingových překladech webových stránek a e‑shopů), tvorba doplňujícího textu a další zásahy vedoucí k vylepšení kvality přeloženého textu.

Stylistická korektura

Kromě gramatické korektury zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy přeloženého textu. Výsledkem je stylisticky správný, čtivý a dobře srozumitelný text, který má „flow“. Často se jedná o texty na webové stránky a další marketingové materiály, které musí mít schopnost prodávat nebo naplňovat jiné byznysové a komunikační cíle firem.

Pro dosažení stylisticky vytříbeného textu je nutné v překladu upravit slovosled a neobvyklé větné a předložkové vazby, odstranit nadbytečná slova a cizojazyčné konstrukce a sjednotit použité jazykové prostředky v textu.

Předtisková korektura

Chcete přeložený text využít pro jeho další reprodukci nebo publikaci? Pak je předtisková korektura se zaměřením na sazbu textu a důkladnou typografickou kontrolu přeloženého textu po jeho grafickém zpracování vhodná. Uplatňuje se zpravidla na konci překladatelského procesu po vysázení textu grafikem nebo před zobrazením textu na internetu. Korektor pracuje ve většině případů přímo v PDF a kontroluje dodržení typografických pravidel daného jazyka, úplnost a formátování textu, zalomení slov, rozdělení slov na konci řádků, správné zobrazení diakritických znamének, zobrazení popisků u obrázků aj. Po vytisknutí vás tak text bude u čtenářů profesionálně prezentovat.

Odborná korektura

Odbornou korekturu doporučujeme u odborných textů, ve kterých je žádoucí zajistit maximální významovou, obsahovou a terminologickou správnost a shodu překladu s originálním dokumentem. Provádí se zejména u uživatelské dokumentace, příbalových letáků k lékům, odborných lékařských článků a dalších odborných textů určených k další publikaci.

Nezávislá korektura

Nezávislou (srovnávací) korekturu vyhotovujeme především ve chvíli, kdy je třeba posoudit věcnou, významovou a terminologickou správnost a shodu vyhotoveného překladu s původním textem k překladu. Pokud máte vyhotovený překlad a chcete si ověřit jeho kvalitu, posoudíme jej a v souhrnné zprávě upozorníme na jeho případné nedostatky.

English native speaker editing

Korektura změn

Korekturu změn využívají zákazníci, kteří do již vyhotovených překladů potřebují dodatečně zapracovat úpravy a změny v textu. Obvykle se jedná o manuály, pracovní návody, letáky, směrnice, příručky, webové stránky, smlouvy a jiné právní, obchodní nebo technické dokumenty, se kterými firma aktivně pracuje a znění upravuje aktuálním potřebám.

Součástí korektury změn může být i kontrola zaměřená na porovnání celého překladu vůči originálnímu dokumentu.

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization