Překlady z litevštiny a překlady do litevštiny

Překlady z litevštiny a překlady do litevštiny
Překlady z litevštiny a překlady do litevštiny
Ceník – litevština   
Překlad 629 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do litevštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím litevštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z LITEVŠTINY A DO LITEVŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z LITEVŠTINY A DO LITEVŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-litevský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do litevštiny a naopak. Každý překlad do litevštiny nebo z litevštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z LITEVŠTINY A DO LITEVŠTINY

Kromě překladů z litevštiny do češtiny a z češtiny do litevštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z litevštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S LITEVŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v litevštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O LITEVŠTINĚ

Litevština se řadí do skupiny baltských jazyků a využívá jí kolem 3 milionů obyvatel Litvy a další 1 milion osob v sousedních státech. Je to typický syntetický jazyk zajímavý svými častými archaickými tvary, které získávají pozornost hlavně u jazykovědců. Její gramatický systém je velmi podobný češtině, stejně jak

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky