Překlady ze švédštiny a překlady do švédštiny

Překlady ze švédštiny a překlady do švédštiny
Překlady ze švédštiny a překlady do švédštiny
Ceník – švédština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu ze/do švédštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím švédštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY ZE ŠVÉDŠTINY A DO ŠVÉDŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ ZE ŠVÉDŠTINY A DO ŠVÉDŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-švédský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do švédštiny a naopak. Každý překlad do švédštiny nebo ze švédštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY ZE ŠVÉDŠTINY A DO ŠVÉDŠTINY

Kromě překladů ze švédštiny do češtiny a z češtiny do švédštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. ze švédštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ŠVÉDŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení ve švédštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ŠVÉDŠTINĚ

Švédština je součástí severogermánských jazyků a používá ji kolem 10 milionů lidí převážně ve Švédsku a v částech Finska. Pro její zápis se využívá latinka doplněná o několik znaků. Určitá nářečí se od její nejvíce používané verze zásadně liší, avšak jsou používána hlavně ve venkovských oblastech zanedbatelným počtem obyvatel.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky