Překlady z lotyštiny a překlady do lotyštiny

Překlady z lotyštiny a překlady do lotyštiny
Překlady z lotyštiny a překlady do lotyštiny
Ceník – lotyština   
Překlad 629 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do lotyštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím lotyštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z LOTYŠTINY A DO LOTYŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z LOTYŠTINY A DO LOTYŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-lotyšský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do lotyštiny a naopak. Každý překlad do lotyštiny nebo z lotyštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z LOTYŠTINY A DO LOTYŠTINY

Kromě překladů z lotyštiny do češtiny a z češtiny do lotyštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z lotyštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S LOTYŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v lotyštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O LOTYŠTINĚ

Lotyština je jedním ze dvou živých baltských jazyků, kterým mluví přibližně 2 miliony osob. Na rozdíl od litevštiny si nezachovala mnoho archaických prvků. Lotyšská abeceda je inspirována českými písmeny, ale obsahuje také množství specifických znaků. Rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, které se označují vodorovnou čárkou nad písmenem.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky