Překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny

Překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny
Překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny
Ceník – ukrajinština   
Překlad 339 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do ukrajinštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím ukrajinštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z UKRAJINŠTINY A DO UKRAJINŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z UKRAJINŠTINY A DO UKRAJINŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-ukrajinský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do ukrajinštiny a naopak. Každý překlad do ukrajinštiny nebo z ukrajinštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z UKRAJINŠTINY A DO UKRAJINŠTINY

Kromě překladů z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z ukrajštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S UKRAJINŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v ukrajinštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O UKRAJINŠTINĚ

Ukrajinština patří mezi východoslovanské jazyky a vyznačuje se podobností s běloruštinou a ruštinou, s kterou si na východě Ukrajiny konkuruje. Ukrajinština se postupně vyvinula z východních nářečí praslovanštiny a je zapisována cyrilicí. Počet rodilých mluvčích dosahuje 40 milionů. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v ukrajinském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky