Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny

Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny
Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny
Ceník – ruština   
Překlad 279 Kč / NS*
Korektura 159 Kč / NS*
Tlumočení 590 Kč / hod

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do ruštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím ruštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z RUŠTINY A DO RUŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z RUŠTINY A DO RUŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-ruský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do ruštiny a naopak. Každý překlad do ruštiny nebo z ruštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z RUŠTINY A DO RUŠTINY

Kromě překladů z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z ruštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S RUŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v ruštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O RUŠTINĚ

Ruština je nejrozšířenějším slovanským a osmým nejrozšířenějším světovým jazykem s více než 140 milióny rodilých mluvčích. Kromě Ruska je ruština oficiálním jazykem také v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a početné ruské menšiny se nacházejí také na Ukrajině, v Lotyšsku, Litvě, Estonsku a Uzbekistánu. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v ruském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky