Překlady z finštiny a překlady do finštiny

Překlady z finštiny a překlady do finštiny
Překlady z finštiny a překlady do finštiny
Ceník – finština   
Překlad 699 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do finštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím finštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z FINŠTINY A DO FINŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z FINŠTINY A DO FINŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-finský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do finštiny a naopak. Každý překlad do finštiny nebo z finštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z FINŠTINY A DO FINŠTINY

Kromě překladů z finštiny do češtiny a z češtiny do finštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z finštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S FINŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení ve finštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O FINŠTINĚ

Finštinou mluví přibližně 5 milionů obyvatel Finska, kde je úředním jazykem a další zhruba 1 milion osob ve Švédsku. Tento ugrofinský jazyk je běžně považován za velice složitý i přesto, že zejména jeho gramatická část je v porovnání s jazykem českým pravidelnější a obsahuje méně kořenů slov. Vznik finštiny se datuje do 16. století, ale i přesto byla úředním jazykem na finském území až do poloviny 19. století švédština.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky