Překlady s podporou SEO

Překlady s podporou SEO Překlady s podporou SEO
Překlady s podporou SEO

Kdo jsou NK Langa SEO specialisté?

Specializovaní překladatelé Korektoři se SEO zkušenostmi Interní tým editorů Rodilí mluvčí pro konzultace SEO grafici a IT specialisté

Překlady optimalizované pro internetové vyhledávače

U webových stránek a e-shopů nestačí jen kvalitní překlad a lokalizace dle cílového kulturního prostředí. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i použití vhodných klíčových slov a frází, které jsou pro daný trh, cílovou skupinu a obor typické a které zajistí lepší hodnocení u internetových vyhledávačů. Překlady s podporou SEO provádí naši specializovaní překladatelé, korektoři, editoři a SEO specialisté, kteří mají s vhodným používáním klíčových slov potřebné zkušenosti.

Co je to SEO?

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek způsobem, který jejich obsah a formu přizpůsobí internetovým vyhledávačům (např. Google, Yahoo, Bing). Cílem optimalizace je získat ve výsledku organického hledání v internetových vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky stránek. Součástí služby je i implementace specifické terminologie a glosářů zákazníka tak, aby výsledný překlad odpovídal jeho požadavkům a zvyklostem.

Proces překladů s podporou SEO zahrnuje následující kroky

  1. analýza textů, formátování a kódování zdrojových stránek určených k lokalizaci do cizího jazyka
  2. analýza klíčových slov daného oboru dle hodnocení internetových vyhledávačů
  3. návrh doporučených klíčových slov a jejich konzultace se zákazníkem
  4. překlad vybraných klíčových slov do cílového jazyka
  5. překlad zdrojových textů a implementace klíčových slov dle požadavků SEO
  6. jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka s přihlédnutím k požadavkům SEO

SEO optimalizaci přeložených textů určených pro internetové vyhledávače lze provést současně s překladem nebo i dodatečně.

Translations of websites and software

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization