Překlady s podporou SEO

Překlady s podporou SEO Překlady s podporou SEO
Překlady s podporou SEO

Při překladech webových stránek
a e-shopů je třeba věnovat pozornost jejich přípravě pro internetové vyhledávače.

 

Je velmi důležité zvolit vhodná klíčová slova a přeložit také metadata. Jen tak zajistíme jejich úspěšné zobrazení při organickém vyhledávání ze strany jejich cílových skupin.

Kdo jsou NK Langa SEO specialisté?

Specializovaní překladatelé Korektoři se SEO zkušenostmi Interní tým editorů Rodilí mluvčí pro konzultace SEO grafici a IT specialisté

Překlady optimalizované pro internetové vyhledávače

U webových stránek a e-shopů nestačí jen kvalitní překlad a lokalizace dle cílového kulturního prostředí. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat i použití vhodných klíčových slov a frází, které jsou pro daný trh, cílovou skupinu a obor typické a které zajistí lepší hodnocení u internetových vyhledávačů. Překlady s podporou SEO provádí naši specializovaní překladatelé, korektoři, editoři a SEO specialisté, kteří mají s vhodným používáním klíčových slov potřebné zkušenosti.

Co je to SEO?

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření a upravování webových stránek způsobem, který jejich obsah a formu přizpůsobí internetovým vyhledávačům (např. Google, Yahoo, Bing). Cílem optimalizace je získat ve výsledku organického hledání v internetových vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky stránek. Součástí služby je i implementace specifické terminologie a glosářů zákazníka tak, aby výsledný překlad odpovídal jeho požadavkům a zvyklostem.

Proces překladů s podporou SEO zahrnuje následující kroky

  1. analýza textů, formátování a kódování zdrojových stránek určených k lokalizaci do cizího jazyka
  2. analýza klíčových slov daného oboru dle hodnocení internetových vyhledávačů
  3. návrh doporučených klíčových slov a jejich konzultace se zákazníkem
  4. překlad vybraných klíčových slov do cílového jazyka
  5. překlad zdrojových textů a implementace klíčových slov dle požadavků SEO
  6. jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka s přihlédnutím k požadavkům SEO

SEO optimalizaci přeložených textů určených pro internetové vyhledávače lze provést současně s překladem nebo i dodatečně.

Translations of websites and software

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization