Překlady z maltštiny a překlady do maltštiny

Překlady z maltštiny a překlady do maltštiny
Překlady z maltštiny a překlady do maltštiny
Ceník – maltština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

CCeny platí pro běžný překlad obecného textu z/do maltštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím maltštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z MALTŠTINY A DO MALTŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z MALTŠTINY A DO MALTŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-maltský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do maltštiny a naopak. Každý překlad do maltštiny nebo z maltštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z MALTŠTINY A DO MALTŠTINY

Kromě překladů z maltštiny do češtiny a z češtiny do maltštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z maltštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S MALTŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v maltštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O MALTŠTINĚ

Maltština je původní jazyk maltského národa, kterým mluví necelý milion lidí. Patří mezi semitské jazyky, ale na rozdíl od ostatních se píše latinkou, kterou si však obohatili o některé znaky. Společně s angličtinou je oficiálním jazykem Malty a také úředním jazykem Evropské unie. Slovní zásoba maltštiny byla ovlivněna arabštinou i románskými jazyky, především italštinou.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky