Překlady z bulharštiny a překlady do bulharštiny

Překlady z bulharštiny a překlady do bulharštiny
Překlady z bulharštiny a překlady do bulharštiny
Ceník – bulharština   
Překlad 449 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do bulharštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím bulharštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z BULHARŠTINY A DO BULHARŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z BULHARŠTINY A DO BULHARŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

Můžete se spolehnout, že váš česko-bulharský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do bulharštiny a naopak. Každý překlad do bulharštiny nebo z bulharštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z BULHARŠTINY A DO BULHARŠTINY

Kromě překladů z bulharštiny do češtiny a z češtiny do bulharštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z bulharštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S BULHARŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v bulharštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O BULHARŠTINĚ

Bulharština je jihoslovanský jazyk, který k psaní používá cyrilici. Nejblíže má k makedonštině a podle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny. Jméno Bulhaři původně označovalo národ ze střední Asie, jehož jazyk neměl nic společného se slovanskými jazyky. Bulhaři se v 7. století usadili na Balkáně a byli asimilováni místním slovanským obyvatelstvem. Dali mu však své jméno a zanechali stopy jak ve slovní zásobě slovanské bulharštiny, tak v její gramatice.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky