Překlady z gruzínštiny a překlady do gruzínštiny

Překlady z gruzínštiny a překlady do gruzínštiny
Překlady z gruzínštiny a překlady do gruzínštiny
Ceník – gruzínština   
Překlad 549 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do gruzínštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím gruzínštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z GRUZÍNŠTINY A DO GRUZÍNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z GRUZÍNŠTINY A DO GRUZÍNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-gruzínský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do gruzínštiny a naopak. Každý překlad do gruzínštiny nebo z gruzínštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z GRUZÍNŠTINY A DO GRUZÍNŠTINY

Kromě překladů z gruzínštiny do češtiny a z češtiny do gruzínštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z gruzínštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S GRUZÍNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v gruzínštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O GRUZÍNŠTINĚ

Gruzínštinu využívají zhruba 4 miliony obyvatel Gruzie a dalšího půl milionu osob zejména v Turecku a dalších státech. Tento jazyk je nejdůležitějším jihokavkazským jazykem následovaným svanštinou a megrelštinou. Od ostatních jihokavkazských jazyků se údajně oddělila v prvním tisíciletí před naším letopočtem a zároveň si i do současnosti zachovala svoji bohatou literární tradici. Používá vlastní písmo nazvané Mchedruli.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky