Marketingové překlady

Marketingové překlady Marketingové překlady
Marketingové překlady


Vaše marketingové nápady se u nás v překladu neztratí

Už jste zažili situaci, kdy jste pracně vymýšleli texty pro marketingovou a komunikační kampaň, formulovali benefity a třídili klíčová slova, ale po vyhotovení překladu cítili obavy, že text u zákazníků v zahraničí nebude fungovat? Překladatel pravděpodobně nepochopil myšlenku a pointu a text jen mechanicky přeložil do cizího jazyka. Takto přeložený text vám jen stěží přivede nové zahraniční zákazníky. A přitom stačí vědět jak na to.

Překlady marketingových a prezentačních textů

Při překladu marketingových textů klademe důraz na srozumitelnost, čtivost a pochopitelnost textu pro cílovou skupinu v zahraničí. Klíčová slova důkladně analyzujeme, odsouhlasíme si s vámi a poté do textu vhodně zapracujeme. Marketingovou myšlenku a vhodnou formulaci benefitů pro zákazníka v námi přeloženém textu vždy co nejsrozumitelněji interpretujeme tak, aby vedla k naplnění vašich stanovených obchodních, marketingových a komunikačních cílů. Pokud v textu narazíme na případné kulturní dvojsmysly, které by na čtenáře textu v zahraničí mohly mít negativní dopad, samozřejmě vás na ně upozorníme.

 

Přidaná marketingových překladů hodnota pro vás

  • překládáme a tvoříme texty podle kreativního briefu
  • k návrhům kreativních textů v cizích jazycích vám dodáme back translation (zpětný překlad)
  • styl překladu přizpůsobíme cílové skupině
  • na vyžádání v překladu zohledníme vámi preferovaná klíčová slova
  • překlad optimalizujeme pro internetové vyhledávače (SEO optimalizace)
  • sladíme texty pro různé komunikační kanály a zajistíme jejich jednotnost pro jednotlivé cílové skupiny
  • naše marketingové překlady vám budou plnit vaše obchodní a komunikační cíle
web_copywriting.jpg

Marketingové překlady se týkají především těchto textů

Prezentace Kreativní briefyWebové stránky vč. metadat E-shop popisky PR články Klíčová slova Bannery Příspěvky na sociální sítě Newslettery PPC kampaně Reklamní spoty

Proces marketingového překladu

1

Překlad odborníkem na danou terminologii a jazykovou kombinaci se zohledněním kulturních specifik a zvyklosti lokálního trhu. Formou aplikace stylových pravidel (Style Guide) je brán ohled rovněž na charakter cílové skupiny textu.

2

Průběžná kontrola během procesu zpracování překladu se zaměřením na kompletnost překladu a dodržování pravidel, slovníků a referenčních materiálů.

3

Jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka. Korektura zohledňuje specifika cílové země, současně přihlíží k stylovým pravidlům a nastavuje klíčová slova, styl a tonalitu textu tak, aby co nejlépe plnil komunikační a obchodní cíle zadavatele (SEO, PPC).

4

Výstupní kontrola interním editorem. Provádíme ji kontrolním čtením a pomocí tzv. QA (Quality Assurance) nástrojů (např. ApSIC aj.).

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

marketingové překlady poskytujeme v následujících jazycích

Překlady z albánštiny a překlady do albánštiny Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny Překlady z arabštiny a překlady do arabštiny Překlady z arménštiny a překlady do arménštiny Překlady z běloruštiny a překlady do běloruštiny Překlady z bosenštiny a překlady do bosenštiny Překlady z bulharštiny a překlady do bulharštiny Překlady z češtiny a překlady do češtiny Překlady z čínštiny a překlady do čínštiny Překlady z dánštiny a překlady do dánštiny Překlady z estonštiny a překlady do estonštiny Překlady z finštiny a překlady do finštiny Překlady z francouzštiny a překlady do francouzštiny Překlady z gruzínštiny a překlady do gruzínštiny Překlady z hebrejštiny a překlady do hebrejštiny Překlady z chorvatštiny a překlady do chorvatštiny Překlady z italštiny a překlady do italštiny Překlady z irštiny a překlady do irštiny Překlady z japonštiny a překlady do japonštiny Překlady z kazaštiny a překlady do kazaštiny Překlady z korejštiny a překlady do korejštiny Překlady z litevštiny a překlady do litevštiny Překlady z lotyštiny a překlady do lotyštiny Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny Překlady z makedonštiny a překlady do makedonštiny Překlady z maltštiny a překlady do maltštiny Překlady z moldavštiny a překlady do moldavštiny Překlady z mongolštiny a překlady do mongolštiny Překlady z němčiny a překlady do němčiny Překlady z nizozemštiny a překlady do nizozemštiny Překlady z norštiny a překlady do norštiny Překlady z perštiny a překlady do perštiny Překlady z polštiny a překlady do polštiny Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny Překlady z řečtiny a překlady do řečtiny Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny Překlady ze slovinštiny a překlady do slovinštiny Překlady ze srbštiny a překlady do srbštiny Překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny Překlady ze švédštiny a překlady do švédštiny Překlady z turečtiny a překlady do turečtiny Překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny Překlady z vietnamštiny a překlady do vietnamštiny

Ukázky našich marketingových překladů