Marketingové překlady

Marketingové překlady Marketingové překlady
Marketingové překlady

Kdy je vhodné sáhnout po marketingovém překladu?

Překlady pro PPC kampaně a sociální sítě - jen tak budou vaše kampaně v Google Ads a Facebook Ads fungovat a přivádět na váš web nové návštěvníky.

Kreativní marketingové texty - chcete přizpůsobit blogové články, newsletter, emailové šablony nebo webové texty vaší cílové skupině? Pak se spolehněte na naše překlady vyhotovené copywritery, kteří texty přizpůsobí kulturnímu prostředí. Pokud potřebujete vytvořit nové texty, využijte naší službu copywriting & content marketing.

Překlady a lokalizace DTP materiálů - potřebujete přeložit texty v katalogu, letáku, pozvánce nebo prezentační brožuře? Překlady připravíme pro tiskárnu a po zpracování grafikem provedeme i finální předtiskovou kontrolní korekturu.

Multimédia a dabing - chcete lokalizovat vaše firemní webináře, školicí videa, audio prezentace nebo jiný multimediální obsah? Zpracujeme pro vás voiceover, synchronizovaný dabing i titulky.

Překlady pro obce a města - naši marketingoví specialisté vyšperkují texty pro vaši webovou prezentaci tak, aby byla pro návštěvníky neodolatelná. První místo v soutěži Zlatý erb bude vaše! 

web_copywriting.jpg

Vaše marketingové nápady se u nás v překladu neztratí

Už jste zažili situaci, kdy jste pracně vymýšleli texty pro marketingovou a komunikační kampaň, formulovali benefity a třídili klíčová slova, ale po vyhotovení překladu cítili obavy, že text u zákazníků v zahraničí nebude fungovat? Překladatel pravděpodobně nepochopil myšlenku a pointu a text jen mechanicky přeložil do cizího jazyka. Takto přeložený text vám jen stěží přivede nové zahraniční zákazníky. A přitom stačí vědět jak na to.

Překlady marketingových a prezentačních textů

Při překladu marketingových textů klademe důraz na srozumitelnost, čtivost a pochopitelnost textu pro jeho cílovou skupinu. Klíčová slova důkladně analyzujeme, odsouhlasíme si s vámi a poté do textu vhodně zapracujeme.

Marketingovou myšlenku a vhodnou formulaci benefitů pro zákazníka v přeloženém textu vždy co nejsrozumitelněji interpretujeme tak, aby vedla k naplnění vašich obchodních, marketingových a komunikačních cílů. Pokud v textu narazíme na případné kulturní dvojsmysly, které by na čtenáře textu v zahraničí mohly mít negativní dopad, samozřejmě vás na ně upozorníme.

 

Přidaná marketingových překladů hodnota pro vás

  • překládáme a tvoříme texty podle kreativního briefu
  • k návrhům kreativních textů v cizích jazycích vám dodáme back translation (zpětný překlad)
  • styl překladu přizpůsobíme cílové skupině
  • na vyžádání v překladu zohledníme vámi preferovaná klíčová slova
  • překlad optimalizujeme pro internetové vyhledávače (SEO optimalizace)
  • sladíme texty pro různé komunikační kanály a zajistíme jejich konzistenci pro cílové skupiny

Proces marketingového překladu

1

Překlad odborníkem na danou terminologii a jazykovou kombinaci se zohledněním kulturních specifik a zvyklosti lokálního trhu. Formou aplikace stylových pravidel (Style Guide) je brán ohled rovněž na charakter cílové skupiny textu.

2

Průběžná kontrola během procesu zpracování překladu se zaměřením na kompletnost překladu a dodržování pravidel, slovníků a referenčních materiálů.

3

Jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka. Korektura zohledňuje specifika cílové země, současně přihlíží k stylovým pravidlům a nastavuje klíčová slova, styl a tonalitu textu tak, aby co nejlépe plnil komunikační a obchodní cíle zadavatele (SEO, PPC).

4

Výstupní kontrola interním editorem. Provádíme ji kontrolním čtením a pomocí tzv. QA (Quality Assurance) nástrojů (např. ApSIC aj.).

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky našich marketingových překladů