Překlady z perštiny a překlady do perštiny

Překlady z perštiny a překlady do perštiny
Překlady z perštiny a překlady do perštiny
Ceník – perština   
Překlad 679 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do perštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím perštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z PERŠTINY A DO PERŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z PERŠTINY A DO PERŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-perský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do perštiny a naopak. Každý překlad do perštiny nebo z perštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z PERŠTINY A DO PERŠTINY

Kromě překladů z perštiny do češtiny a z češtiny do perštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z perštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S PERŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v perštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O PERŠTINĚ

Perština se řadí mezi indoevropské jazyky a spolu s mnoha dalšími je součástí jihozápadních íránských jazyků. Íránská islámská republika jej používá jako jediný úřední jazyk, kterým tedy mluví více než 70 milionů lidí. Nejnovější formou je moderní perština, která se píše arabským písmem a zároveň obsahuje 4 vlastní písmena navíc.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky