Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny

Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny
Překlady z portugalštiny a překlady do portugalštiny
Ceník – portugalština   
Překlad 499 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do portugalštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím portugalštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z PORTUGALŠTINY A DO PORTUGALŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z PORTUGALŠTINY A DO PORTUGALŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-portugalský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do portugalštiny a naopak. Každý překlad do portugalštiny nebo z portugalštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z PORTUGALŠTINY A DO PORTUGALŠTINY

Kromě překladů z portugalštiny do češtiny a z češtiny do portugalštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z portugalštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S PORTUGALŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v portugalštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O PORTUGALŠTINĚ

Portugalština spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou. Portugalština je v současné době úředním jazykem více nezávislých států a je také často používána jako druhý jazyk. Kromě vlastní portugalštiny existuje ještě na dvacet kreolských jazyků vytvořených převážně na bázi portugalštiny. V důsledku emigrace z Portugalska v posledních desetiletích se portugalština stala jazykem významných menšin v západní Evropě a severní Americe.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky