Překlady z mongolštiny a překlady do mongolštiny

Překlady z mongolštiny a překlady do mongolštiny
Překlady z mongolštiny a překlady do mongolštiny
Ceník – mongolština   
Překlad 599 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do mongolštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím mongolštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z MONGOLŠTINY A DO MONGOLŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z MONGOLŠTINY A DO MONGOLŠTINY POSKYTUJEME TYTO

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-mongolský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do mongolštiny a naopak. Každý překlad do mongolštiny nebo z mongolštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z MONGOLŠTINY A DO MONGOLŠTINY

Kromě překladů z mongolštiny do češtiny a z češtiny do mongolštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z mongolštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S MONGOLŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v mongolštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O MONGOLŠTINĚ

Mongolština je hlavním a nejdůležitějším mongolským jazykem, kterým mluví 6 milionů lidí v Mongolsku a přilehlých státech jako je Rusko a Čína. Tento jazyk má bohatou historii, ve které během svého vývoje používal několik druhů písma. Nejdéle používaným pak bylo tradiční mongolské písmo, které vzniklo ve 13. století a používalo se až do roku 1931, kdy bylo nahrazeno latinkou. Nicméně již v roce 1941 byla provedena další změna a začala se používat upravená cyrilice.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky