Překlady z bosenštiny a překlady do bosenštiny

Překlady z bosenštiny a překlady do bosenštiny
Překlady z bosenštiny a překlady do bosenštiny

 

Ceník  bosenština   
Překlad 499 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

*NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do bosenštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím bosenštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z BOSENŠTINY A DO BOSENŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z BOSENŠTINY A DO BOSENŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-bosenský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do bosenštiny a naopak. Každý překlad do bosenštiny nebo z bosenštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z BOSENŠTINY A DO BOSENŠTINY

Kromě překladů z bosenštiny do češtiny a z češtiny do bosenštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z bosenštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S BOSENŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v bosenštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O BOSENŠTINĚ

Bosenština se řadí do jihoslovanských jazyků a kromě Bosny a Hercegoviny je rozšířena také v Srbsku, Černé hoře, Turecku a Severní Americe. Celkový počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 2 milionů lidí. Bosenština se od chorvatštiny a srbštiny liší častým používáním velkého množství orientalizmů. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v bosenském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky