Překlady z korejštiny a překlady do korejštiny

Překlady z korejštiny a překlady do korejštiny
Překlady z korejštiny a překlady do korejštiny
Ceník – korejština   
Překlad 1 199 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do korejštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím korejštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z KOREJŠTINY A DO KOREJŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z KOREJŠTINY A DO KOREJŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-korejský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do korejštiny a naopak. Každý překlad do korejštiny nebo z korejštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z KOREJŠTINY A DO KOREJŠTINY

Kromě překladů z korejštiny do češtiny a z češtiny do korejštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z korejštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S KOREJŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v korejštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O KOREJŠTINĚ

Korejštinou mluví téměř 80 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, přičemž každá země má svou spisovnou normu. K zápisu jazyka se užívá korejská abeceda zvaná hangul. Před jejím vytvořením korejština pro zápis používala čínské znaky. Typologicky se korejština řadí k aglutinačním jazykům. Zajímavostí je bohatý systém zdvořilostí.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky