Překlady z arménštiny a překlady do arménštiny

Překlady z arménštiny a překlady do arménštiny
Překlady z arménštiny a překlady do arménštiny

 

Ceník  arménština   
Překlad 699 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

*NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do arménštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím arménštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z ARMÉNŠTINY A DO ARMÉNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z ARMÉNŠTINY A DO ARMÉNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-arménský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do arménštiny a naopak. Každý překlad do arméštiny nebo z arménštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z ARMÉNŠTINY A DO ARMÉNŠTINY

Kromě překladů z arménštiny do češtiny a z češtiny do arménštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z arménštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ARMÉNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v arménštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ARMÉNŠTINĚ

Arménština patří do satemové skupiny indoevropských jazyků a je používána minimálně od 6. století před naším letopočtem. V 5. století bylo vytvořeno arménské písmo, kterým lze zapisovat i číslovky. Moderní arménštinu lze rozdělit na západní, kterou využívají zejména komunity z Blízkého východu, a východní větev, která je oficiálním jazykem Arménské republiky.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky