Překlady z čínštiny a překlady do čínštiny

Překlady z čínštiny a překlady do čínštiny
Překlady z čínštiny a překlady do čínštiny
Ceník – čínština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení 890 Kč / hod

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do čínštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím čínštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z ČÍNŠTINY A DO ČÍNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z ČÍNŠTINY A DO ČÍNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

Můžete se spolehnout, že váš česko-čínský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do činštiny a naopak. Každý překlad do činštiny nebo z činštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z ČÍNŠTINY A DO ČÍNŠTINY

Kromě překladů z činštiny do češtiny a z češtiny do činštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z činštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ČÍNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v činštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ČÍNŠTINĚ

Čínština je nejrozšířenějším jazykem co do počtu rodilých mluvčích, neboť tento počet dosahuje hodnoty zhruba 1,3 miliardy. Čínsky se nemluví pouze v Číně a na Taiwanu, ale také v čínských komunitách po celém světě. Čínština je psána znakovým písmem. Nejrozsáhlejší slovníky obsahují až 80 000 různých znaků, avšak v běžné čínštině se jich používá „pouze“ několik tisíc. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v čínském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky