Překlady z albánštiny a překlady do albánštiny

Překlady z albánštiny a překlady do albánštiny
Překlady z albánštiny a překlady do albánštiny
Ceník  albánština   
Překlad 549 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

*NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do albánštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím albánštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z ALBÁNŠTINY A DO ALBÁNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z ALBÁNŠTINY A DO ALBÁNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-albánský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do albánštiny a naopak. Každý překlad do albánštiny nebo z albánštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z ALBÁNŠTINY A DO ALBÁNŠTINY

Kromě překladů z albánštiny do češtiny a z češtiny do albánštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z albánštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ALBÁNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v albánštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ALBÁNŠTINĚ

Albánština se řadí mezi indoevropské jazyky a používá ji přes 6 milionů lidí zejména v Albánii a Kosovu, ale významné albásnké menšiny se nachází i v Makedonii, Itálii, Černé Hoře a Řecku. Jazyk má dva dialekty: jižní se nazývá toskičtina a severní gegština. Albánština byla ovlivněna latinou, řečtinou a turečtinou, avšak také slovanskými jazyky. Tento jazyk je specifický tím, že mezi indoevropskými jazyky tvoří samostatnou větev a jeho původ není zcela objasněn.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky