Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny

Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny
Překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny
Ceník – rumunština   
Překlad 429 Kč / NS*
Korektura 199 Kč / NS*
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do rumunštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím rumunštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z RUMUNŠTINY A DO RUMUNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z RUMUNŠTINY A DO RUMUNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-rumunský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do rumunštiny a naopak. Každý překlad do rumunštiny nebo z rumunštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z RUMUNŠTINY A DO RUMUNŠTINY

Kromě překladů z rumunštiny do češtiny a z češtiny do rumunštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z rumunštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S RUMUNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v rumunštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O RUMUNŠTINĚ

Rumunský jazyk je románský jazyk, což znamená, že pochází z latiny jako francouzština, španělština a italština. V Rumunsku a Moldavsku je přibližně 24 milionů rodilých mluvčích rumunštiny a další 4 miliony mluví rumunsky jako svým druhým jazykem. Rumunština jako jediný románský jazyk používá určité členy v eklitické pozici (za slovem), což je způsobeno vlivem okolních balkánských jazyků.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky