Překlady z běloruštiny a překlady do běloruštiny

Překlady z běloruštiny a překlady do běloruštiny
Překlady z běloruštiny a překlady do běloruštiny
Ceník  běloruština   
Překlad 429 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

*NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do běloruštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím běloruštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z BĚLORUŠTINY A DO BĚLORUŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z BĚLORUŠTINY A DO BĚLORUŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-běloruský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do běloruštiny a naopak. Každý překlad do běloruštiny nebo z běloruštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z BĚLORUŠTINY A DO BĚLORUŠTINY

Kromě překladů z běloruštiny do češtiny a z češtiny do běloruštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z běloruštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S BĚLORUŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v běloruštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O BĚLORUŠTINĚ

Běloruština patří mezi východoslovanské jazyky a je spolu s ruštinou státním jazykem v Bělorusku. S běloruštinou se můžete setkat také ve východní části Polska, kde je běloruština také oficiálním jazykem. Celkový počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 7,5 miliónu lidí. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v běloruském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky