Právní překlady

Právní překlady Právní překlady
Právní překlady

Kdy je vhodné sáhnout po právním překladu?

Překlady smluv a dohod - zaměřujeme se primárně na věcnou a významovou správnost překladu vůči originálu. Společně s jazykovou a terminologickou správností jsou nezbytnou součástí každého kvalitního překladu smlouvy, dohody a dalších právních dokumentů.

Překlady obchodních podmínek - nechejte si přeložit vaše obchodní podmínky, GDPR podmínky, Impresum, Cookies podmínky, reklamační řád, formulář pro vrácení zboží a další obchodní dokumentaci tak, aby byla v souladu s lokální legislativou.

Soudně ověřené překlady - potřebujete úředně ověřený překlad s kulatým razítkem a překladatelskou doložkou? Do více než 50 jazyků přeložíme rodný list, vysvědčení, soudní rozsudek, lékařskou zprávu a mnoho dalších dokumentů.

Překlady výročních zpráv - kvalitní překlad výroční zprávy bude důvěryhodně informovat o vývoji firmy a současně působit i jako nástroj marketingové komunikace. Zlepšete image vaší firmy a udělejte na vaše zákazníky, dodavatele, investory a další obchodní partnery ten nejlepší dojem.

Odborný právní překlad - pro kvalitní právní překlad je nutné, aby jej vyhotovil profesionální překladatel se specializací na právní terminologii. Ať už potřebujete vyhotovit odborný překlad smlouvy, účetní závěrky, žádosti o registraci k DPH v zahraničí nebo třeba stanov obchodní společnosti.

Profesionální překlady právních dokumentů

Mějte k dispozici právně přesný text i po překladu. Jazykově a formálně správně sestavený právní dokument v cizím jazyce je nezbytný pro úspěšnou spolupráci mezi firmami. Nezastupitelnou roli pak má rovněž v případných soudních sporech. Naše právní překlady vyhotovují specialisté na právní terminologii a styl. Zvýšenou pozornost věnujeme i odborné terminologii nebo kombinaci více terminologií v rámci jednoho dokumentu. Smlouvu o pronájmu nemovitosti obsahující i detailní popis samotného objektu tak překládají specialisté na právní terminologii a obor stavebnictví.

Hotové překlady pak naši editoři před odevzdáním důkladně kontrolují a naše právní překlady tak vždy vyhotovujeme v souladu s normou ISO 17100.

Záruky kvality u právních překladů

Uvědomujeme si, že u právních překladů je významová a faktická přesnost výsledného textu po překladu zcela zásadní. Aktivní využívání referenčních zdrojů při překladu je u nás samozřejmostí. Zvláštní pozornost věnujeme i precizní interpunkci, která u právních překladů hraje obzvláště významnou roli.

Naše právní překlady proto vyhotovují výhradně překladatelé s výbornou znalostí daného cizího jazyka a expertní znalostí daného oboru nebo právnickým vzděláním.

Celý realizační tým je vázán mlčenlivostí, protože si uvědomujeme, že se často jedná o citlivé dokumenty a tak k jejich obsahu také přistupujeme.

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky našich právních překladů