Právní překlady

Právní překlady Právní překlady
Právní překlady


Záruky kvality u právních překladů

Uvědomujeme si, že u právních překladů je významová a faktická přesnost výsledného textu po překladu zcela zásadní. Zvláštní pozornost věnujeme i precizní interpunkci, která u právních překladů hraje obzvláště významnou roli. Naše právní překlady proto vyhotovují výhradně překladatelé s výbornou znalostí daného cizího jazyka a expertní znalostí daného oboru nebo právnickým vzděláním.

Profesionální překlady právních dokumentů

Mějte k dispozici právně přesný text i po překladu. Jazykově a formálně správně sestavený právní dokument v cizím jazyce je nezbytný pro úspěšnou spolupráci mezi firmami. Nezastupitelnou roli pak má rovněž v případných soudních sporech. Naše právní překlady vyhotovují specialisté na právní terminologii a styl. Zvýšenou pozornost věnujeme i odborné terminologii nebo kombinaci více terminologií v rámci jednoho dokumentu. Smlouvu o pronájmu nemovitosti obsahující i detailní popis samotného objektu tak překládají specialisté na právní terminologii a obor stavebnictví.

Aktivní využívání referenčních zdrojů při překladu je u nás samozřejmostí. Hotové překlady pak naši editoři před odevzdáním důkladně kontrolují. Celý realizační tým je vázán mlčenlivostí, protože si uvědomujeme, že se často jedná o citlivé dokumenty a tak k jejich obsahu také přistupujeme.

Právní překlady zajišťujeme například u těchto dokumentů

Obchodní podmínky NormyDohody Smlouvy Smluvní dokumentace Zákony Žaloby Rozsudky Odvolání Směrnice EU Zákoníky Úřední dokumenty

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky našich právních překladů