Překlady z makedonštiny a překlady do makedonštiny

Překlady z makedonštiny a překlady do makedonštiny
Překlady z makedonštiny a překlady do makedonštiny
Ceník – makedonština   
Překlad 549 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do makedonštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím makedonštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z MAKEDONŠTINY A DO MAKEDONŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z MAKEDONŠTINY A DO MAKEDONŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-makedonský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do makedonštiny a naopak. Každý překlad do makedonštiny nebo z makedonštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z MAKEDONŠTINY A DO MAKEDONŠTINY

Kromě překladů z makedonštiny do češtiny a z češtiny do makedonštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z makedonštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S MAKEDONŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v makedonštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O MAKEDONŠTINĚ

Makedonština patří mezi jihoslovanské jazyky a je zapisována pozměněnou cyrilicí. Nejvíce podobným jazykem je bulharština a někteří lingvisté zachází až tak daleko, že makedonštinu nazývají pouhým nářečím bulharštiny. Další předmět sporu je název země a jazyka. Řecko totiž považuje název tohoto jazyka za neoprávněně využívaný, jelikož jediná „pravá“ makedonština je podle nich považována za řecký dialekt kdysi dávno využívaný Alexandrem Velikým.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky