Překlady z estonštiny a překlady do estonštiny

Překlady z estonštiny a překlady do estonštiny
Překlady z estonštiny a překlady do estonštiny
Ceník – estonština   
Překlad 699 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do estonštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím estonštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z ESTONŠTINY A DO ESTONŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z ESTONŠTINY A DO  ESTONŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-estonský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do estonštiny a naopak. Každý překlad do estonštiny nebo z estonštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z ESTONŠTINY A DO ESTONŠTINY

Kromě překladů z estonštiny do češtiny a z češtiny do estonštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z estonštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ESTONŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v estonštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ESTONŠTINĚ

Estonština patří do baltofinské větve tzv. ugrofinských jazyků a je podobná zejména finštině. Jazyk využívá přes 1 milion lidí žijících zejména v Estonsku. Její vznik se odhaduje kolem 8. století a je typická rozlišováním na tři délky hlásek – krátké, dlouhé a předlouhé.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky