Překlady z polštiny a překlady do polštiny

Překlady z polštiny a překlady do polštiny
Překlady z polštiny a překlady do polštiny
Ceník – polština   
Překlad 279 Kč / NS*
Korektura 159 Kč / NS*
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do polštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím polštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z POLŠTINY A DO POLŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z POLŠTINY A DO POLŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-polský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do polštiny a naopak. Každý překlad do polštiny nebo z polštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z POLŠTINY A DO POLŠTINY

Kromě překladů z polštiny do češtiny a z češtiny do polštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z polštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S POLŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v polštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O POLŠTINĚ

Polština je západoslovanským jazykem, který používá přibližně 44 milionů rodilých mluvčích. Ještě ve 14. století by si Češi a Poláci bez problémů rozuměli, avšak postupem doby se tyto dva jazyky začaly rozcházet. I v dnešní polštině se nachází poměrně velké množství archaických znaků, jako například použití spřežek. Kromě Polska je polština díky vystěhovaleckým vlnám zastoupena i v mnoha jiných zemích po celém světě. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v polském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky