Překlady z hebrejštiny a překlady do hebrejštiny

Překlady z hebrejštiny a překlady do hebrejštiny
Překlady z hebrejštiny a překlady do hebrejštiny
Ceník – hebrejština   
Překlad 899 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do hebrejštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím hebrejštiny  mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z HEBREJŠTINY A DO HEBREJŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z HEBREJŠTINY A DO HEBREJŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-hebrejský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do hebrejštiny a naopak. Každý překlad do hebrejštiny nebo z hebrejštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z HEBREJŠTINY A DO HEBREJŠTINY

Kromě překladů z hebrejštiny do češtiny a z češtiny do hebrejštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z hebrejštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S HEBREJŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v hebrejštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O HEBREJŠTINĚ

Hebrejština zahrnuje všechny varianty hebrejského jazyka od původní starověké hebrejštiny až po dnešní moderní hebrejštinu, která je dnes využívána v Izraeli. Tento jazyk se řadí mezi tzv. semitské jazyky a jeho nejstarší dochované texty se datují až k 10. století před naším letopočtem. Stále populárnějším se stává názor, že moderní hebrejština se již nedá řadit mezi semitské jazyky, nýbrž mezi jazyky indoevropské a to kvůli jejich zásadnímu ovlivnění původní starověké hebrejštiny.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky