Lokalizace vs. překlad

Lokalizace vs. překlad Lokalizace vs. překlad
Lokalizace vs. překlad

Dokumenty, které doporučujeme lokalizovat

Webové stránky a eshopy Software Technické manuály Slogany Claimy Aplikace Uživatelské příručky a manuály Marketingové texty

Překlad

Výsledkem překladatelského procesu je text převedený z jednoho jazyka do druhého při dodržení gramatických a stylistických pravidel cílového jazyka a zachování významu původního textu. Proces však neobsahuje hlubší zamyšlení se nad myšlenkou původního textu nebo přizpůsobení překladu charakteristickým znakům jeho cílového publika. Nemusí tak mít schopnost efektivně oslovit zahraničního čtenáře, který ve svém kulturním prostředí používá jiná klíčová slova nebo jim přikládá jiný význam.

Lokalizace - přizpůsobení překladu cílovému kulturnímu prostředí​

Lokalizační proces v sobě obsahuje výše popsaný proces překladu, tedy převodu textu z jednoho jazyka do druhého. Navíc však zahrnuje přizpůsobení výsledného textu kulturnímu prostředí cílového jazyka, popř. i přizpůsobení tonality a stylu překladu jeho cílovým skupinám. Nezbytnou součástí lokalizačního procesu je i pečlivá práce s klíčovými slovy, která např. u webových stránek a e-shopů zajistí úspěch při vyhledávání stránek na internetu.

Naše lokalizační služby realizují špičkoví odborníci na danou terminologii, obor a jazykovou kombinaci s výbornou znalostí obou jazyků (zdrojový i cílový). Neomezujeme se pouze na jazykové kombinace s češtinou nebo slovenštinou, ale zpracováváme i cizojazyčné jazykové kombinace (např. z angličtiny do ruštiny apod.). 

Marketingové texty, slogany, webové stránky

Překlad

Běžný překlad marketingových textů, sloganů a claimů bez zohlednění kulturních reálií a cílové skupiny může napáchat značné škody nebo brand dokonce znemožnit natolik, že se z toho již nedokáže vzpamatovat. O doslovných a často i úsměvných překladech marketingových textů a call-to-action výzev toho bylo napsáno již mnoho. Velmi známé jsou některé překlady marketingových claimů z němčiny, která je specifická jak skladbou slov a vět, tak kulturní povahou německého publika.

Lokalizace

Přípravu marketingových textů pro nové webové stránky, direct e-mailingovou kampaň nebo popisky produktů v e-shopu se rozhodně nevyplatí podceňovat nebo na ní šetřit. Lokalizace je v tomto případě zcela jasnou volbou. Naši lokalizační specialisté přizpůsobí výsledný text kulturním zvyklostem a charakteru cílových skupin a připraví tak text, který bude daleko efektivněji a účinněji naplňovat vaše obchodní a komunikační cíle.

Pokud chcete skutečně přes webové stránky v zahraničí prodávat nebo navést jejich návštěvníky k nějaké akci a neodradit je, je lokalizace vhodnější než běžný překlad. Lokalizace zajistí, že např. objednávkové formuláře budou v souladu se zvyklostmi v dané zemi. Věděli jste, že na Slovensku nemají DIČ, ale IČ DPH?

Překlad nebo lokalizace technických textů? 

Překlad 

U technických textů je běžný překlad obvykle dostačující. Výjimku představují texty s odkazy na další externí zdroje, jako jsou například normy, které produkt musí v dané zemi a prostředí splňovat. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i metrickým jednotkám a dalším číselným údajům.

Historie zaznamenala v roce 1983 případ, kdy kvůli chybnému překladu letištní personál natankoval do letadla namísto 22 300 kg pouze 22 300 liber paliva. Tedy necelou polovinu požadovaného množství. Kanadskému letadlu Air Canada tak během letu z Ottavy do Edmontonu došlo ve výšce 12,5 km palivo. Piloti naštěstí s letadlem Boeing 767-200 dokázali doplachtit na nejbližší letiště. 

Lokalizace 

Lokalizaci technických manuálů, návodů, příruček, návodek a dalších textů doporučujeme každé firmě, která tyto texty dává dále k dispozici a čtenáři tak skrze kvalitu těchto textů vnímají profesionalitu celé firmy. Bez ohledu na to, zda se jedná o interní zaměstnance, dodavatele, zákazníky nebo třeba externí auditory.

Naši překladatelé a lokalizační specialisté přizpůsobí přeložený text lokálním jazykovým a kulturním zvyklostem a specifikům. Pro čtenáře bude takto připravený text znít mnohem srozumitelněji a přirozeněji a pro jeho správné pochopení tak bude potřebovat výrazně méně času. Mimo technické dokumenty běžně lokalizujeme i ovládací software technických zařízení, uživatelské příručky nebo třeba multimediální výukové pracovní návodky a postupy.

Záludnosti u překladů reklamních sloganů

  • „How fa will you go?“
  • „Wir leben Autos“
  • „Nothing sucks like an Electrolux“

Příklady převzatých reklamních sloganů ponechaných v původním jazyce odkazují na firemní strategii kladoucí důraz na image původní země. Otázkou však zůstává, zda je tato strategie vždy úspěšná. Již několikrát se stalo, že slogan v mysli cílové skupiny zanechal spíše otazníky než zájem dozvědět se více, navštívit web nebo si produkt rovnou zakoupit. Namísto pomyslné tečky se ze sloganu stává jen nicneříkající akustický prvek reklamy.

Kolik procent české populace umí anglicky natolik dobře, aby pochopili, že slovíčko „fa“ v sloganu „How fa will you go?“ odkazuje na anglické slovo „far“ (daleko)?

V německém sloganu „Wir leben Autos“ zase většina české populace vnímá kvůli zúženému německému „e“ spíše sloveso „lieben“ (milovat) namísto správného výrazu „leben“ (žít). Původní záměr dát najevo, že automobilka Opel „žije auty“ se tak změnil na dojem, že Opel „miluje auta“. Tento významový posun není fatální, chcete však něco podobného riskovat u vaší firmy nebo produktu?

Vtipného přešlapu se kdysi dopustila i švédská společnost Electrolux. V kampani pro Spojené státy přeložila claim „Nic nevysává tak jako Electrolux“ stylem „Nothing sucks like an Electrolux“. Američané však text vnímali jako „Nic není tak na houby jako Electrolux“.

Bez zohlednění kulturních a jazykových zvyklostí cílového publika v zahraničí je příprava marketingových textů hazardem s dobrou pověstí vaší značky. Pro úspěch vašich komunikačních kampaní v zahraničí je tedy lokalizace jasnou volbou.

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization