Překlady z dánštiny a překlady do dánštiny

Překlady z dánštiny a překlady do dánštiny
Překlady z dánštiny a překlady do dánštiny
Ceník – dánština   
Překlad 899 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do dánštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím dánštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z DÁNŠTINY A DO DÁNŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z DÁNŠTINY A DO DÁNŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

Můžete se spolehnout, že váš česko-dánský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do dánštiny a naopak. Každý překlad do dánštiny nebo z dánštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.>

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z DÁNŠTINY A DO DÁNŠTINY

Kromě překladů z dánštiny do češtiny a z češtiny do dánštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z dánštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S DÁNŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v dánštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O DÁNŠTINĚ

Dánština patří mezí skandinávské jazyky a od ostatních se začala zásadně odlišovat na počátku 11. století, kdy také prošla nejdůležitějšími změnami. Jednou z těchto hlavních změn je splynutí mužského a ženského rodu. Struktura jazyka se podobá zejména norštině, což je způsobeno dánskou nadvládou nad Norskem mezi 14. a 19. stoletím.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky