Překlady z turečtiny a překlady do turečtiny

Překlady z turečtiny a překlady do turečtiny
Překlady z turečtiny a překlady do turečtiny
Ceník – turečtina   
Překlad 599 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do turečtiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím turečtiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z TUREČTINY A DO TUREČTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z TUREČTINY A DO TUREČTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-turecký překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do turečtiny a naopak. Každý překlad do turečtiny nebo z turečtiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z TUREČTINY A DO TUREČTINY

Kromě překladů z turečtiny do češtiny a z češtiny do turečtiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z turečtiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S TUREČTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v turečtině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O TUREČTINĚ

Turečtina patří mezi turkické jazyky. Kromě Turecka je turečtina oficiálním jazykem také na Kypru. Až do roku 1928 se turečtina zapisovala výhradně arabským písmem, které bylo následně nahrazeno latinkou. Celkový počet rodilých mluvčích dosahuje přibližně 80 miliónů. Turečtina je díky emigrantům také poměrně hojně zastoupena v Německu. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v tureckém jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky