Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny

Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny
Překlady z angličtiny a překlady do angličtiny
Ceník  angličtina   
Překlad 279 Kč / NS*
Korektura 159 Kč / NS*
Tlumočení 490 Kč / hod

*NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do angličtiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím angličtiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY A DO ANGLIČTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z ANGLIČTINY A DO ANGLIČTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-anglický překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do angličtiny a naopak. Každý překlad do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z ANGLIČTINY A DO ANGLIČTINY

Kromě překladů z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z angličtiny do němčiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S ANGLIČTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v angličtině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O ANGLIČTINĚ

Angličtina je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě, je oficiálním jazykem v 54 zemích. Počet rodilých mluvčích se odhaduje na 360 milionů, ale lidí ovládajících angličtinu je mnohem více. Angličtina si totiž vydobyla postavení celosvětového univerzálního dorozumívacího jazyka a je nejčastěji vyučovaným jazykem.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky