Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny

Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny
Překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny
Ceník – maďarština   
Překlad 429 Kč / NS*
Korektura 199 Kč / NS*
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do maďarštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím maďarštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z MAĎARŠTINY A DO MAĎARŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z MAĎARŠTINY A DO MAĎARŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-maďarský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do maďarštiny a naopak. Každý překlad do maďarštiny nebo z maďarštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

 

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z MAĎARŠTINY A DO MAĎARŠTINY

Kromě překladů z maďarštiny do češtiny a z češtiny do maďarštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z maďarštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S MAĎARŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v maďarštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O MAĎARŠTINĚ

Maďarština patří mezi ugrofinské jazyky a kromě Maďarska je rozšířena také na severu Srbska, jihu Slovenska, v zakarpatské části Ukrajiny a okrajově i v jiných evropských zemích. Celkový počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 13,3 milionů. Zajímavostí je, že maďarština je nejrozšířenějším jazykem v Evropě, který nepatří do rodiny indoevropských jazyků. V maďarštině se objevují spřežky, přehlásky i dlouhé přehlásky.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky