Překlady patentů

Překlady patentů Překlady patentů
Překlady patentů

Přek­lady patentů a paten­tových dokumentů

Patentové překlady vyhotovujeme u samotné žádosti stejně jako popisu, doprovodných výkresů nebo patentových nároků. Ze zkušenosti víme, že patentový úřad každou přihlášku podrobuje důkladnému průzkumu, jehož smyslem je vyloučit přihlášky na předměty nepatentovatelné povahy nebo přihlášky obsahující vady nebo nepřesnosti. Naše patentové překlady vyhotovují odborníci na patentovou terminologii a současně daný obor, jehož se text týká. Patří tak mezi ně specialisté na řadu oblastí - techniky, chemie, farmacie, strojírenství aj.

Překlady vyhotovujeme u dokumentů ve fázi analýzy patentové čistoty, v průběhu patentové rešerše a nalezených relevantních dokumentů i při přípravě samotné patentové přihlášky a zajištění patentové ochrany v zahraničí.


Záruky kvality patentových překladů

Náš patentový překladatelský tým tvoří zkušení lingvisté, kteří se na patentovou terminologii dlouhodobě specializují a bezpečně tak ví, že method je způsob (nikoli metoda), embodiment je provedení a composition je složení (a ne kompozice).

U patentových překladů věnujeme zvýšenou pozornost přesnému překladu odborných výrazů a logickému a přitom pochopitelnému vysvětlení popisovaných funkcí, procesů nebo složení. Zohlednění specifické terminologie je v patentových překladech samozřejmostí stejně jako výstupní kontrola textu po překladu provedená naším interním týmem zkušených editorů.

Naši překladatelé patentových textů jsou prověření a zkušení specialisté. S kvalitou jejich práce jsou dlouhodobě spokojeni v řadě významných patentových a advokátních kancelářích v ČR, na Slovensku i v zahraničí. Jejich reference a doporučení vám rádi na vyžádání předložíme.

Po dokončení překladu patentu provedou naši interní editoři důkladnou výstupní kontrolu, při které se zaměřují na jednotnost překladu vztahových značek a text po překladu formátují dle specifických požadavků dané patentové kanceláře.

Přeložený text naformátujeme do vámi připravené šablony. Můžete se tak spolehnout, že po úpravách formátování bude přeložený text splňovat vaše požadavky na velikost písma, řádkování, okraje, formátování odstavců a další specifická kritéria.

Patent translations

Nejčastější obory našich patentových překladů

  • analytická, fyzikální nebo organická chemie
  • farmacie, biochemie, biotechnologie, biologie
  • technologie výroby a zpracování materiálu
  • recyklace
  • hydraulika
  • hydroabrazivní dělení materiálu
  • potravinářské technologie
  • letecké technologie
  • strojírenské technologie
  • nanotechnologie

Patentové překlady realizujeme zejména u následujících dokumentů

Patentové aplikace (přihlášky) Japonské patenty a žádosti Dokumenty k patentovému řízení Přihlášky a žádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) Užitné vzory
Evropské patenty a patentové žádosti Dokumenty pro Úřad průmyslového vlastnictví Patenty z USA a patentové žádosti do USA

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky námi přeložených patentů