Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny

Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny
Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny
Ceník – slovenština   
Překlad 149 Kč / NS*
Korektura 89 Kč / NS*
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu ze/do slovenštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím slovenštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY ZE SLOVENŠTINY A DO SLOVENŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ ZE SLOVENŠTINY A DO SLOVENŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-slovenský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do slovenštiny a naopak. Každý překlad do slovenštiny nebo ze slovenštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY ZE SLOVENŠTINY A DO SLOVENŠTINY

Kromě překladů ze slovenštiny do češtiny a z češtiny do slovenštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. ze slovenštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI SE SLOVENŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení ve slovenštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O SLOVENŠTINĚ

Slovenština se z důvodu dlouhé historické provázanosti velmi podobá češtině a tyto dva jazyky se vyznačují velkou mírou vzájemné srozumitelnosti, která se však po rozdělení společného státu především u mladé generace snižuje. V porovnání s češtinou má slovenština pravidelnější pravopis i gramatiku. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací ve slovenském jazyce.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky