Odborný právní překlad

Odborný právní překlad Odborný právní překlad
Odborný právní překlad

 

 

Při odborných právních překladech je důležité, aby překladatel ovládal zdrojový i cílový jazyk na profesionální úrovni a současně byl i odborníkem v právním oboru a terminologii. Tuto zásadu vždy dodržujeme.

Pokud je přeložený text určený k další publikaci nebo reprodukci, navazující korekturu odborného překladu právního textu vyhotoví rodilý mluvčí cílového jazyka. Jazyková korektura zajistí gramatickou a stylistickou kvalitu překladu. Přeložený text tak bude na čtenáře působit zcela přirozeně a srozumitelně.

Při realizaci odborných překladů právních textů často používáme nejmodernější CAT nástroje. Přeložené texty jsou tak terminologicky a stylisticky jednotné. CAT nástroje navíc umožňují implementovat do odborných právních překladů i zákazníkem preferovanou terminologii. V případě, že právní texty k odbornému překladu obsahují nějakou podobnost nebo shodu (částečné nebo úplné opakování), bude překlad i levnější. Běžně tak lze překlad zlevnit o 30 – 70 %. Odborné překlady právních textů realizujeme ve standardních i expresních termínech vyhotovení.

ODBORNÉ PRÁVNÍ PŘEKLADY REALIZUJEME NAPŘÍKLAD PRO TYTO FIRMY

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization