Překlady z thajštiny a překlady do thajštiny

Překlady z thajštiny a překlady do thajštiny
Překlady z thajštiny a překlady do thajštiny
Ceník – thajština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do thajštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím thajštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z THAJŠTINY A DO THAJŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z THAJŠTINY A DO THAJŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-thajský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do thajštiny a naopak. Každý překlad do thajštiny nebo z thajštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z THAJŠTINY A DO THAJŠTINY

Kromě překladů z thajštiny do češtiny a z češtiny do thajštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z thajštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S THAJŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v thajštiny. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O THAJŠTINĚ

Thajština je nejvýznamnější jazyk tajsko-kadajské jazykové rodiny, blízký laoštině, se kterou je thajština vzájemně srozumitelná. Thajština je úřední jazyk a s přibližně 50 miliony mluvčích se jedná o nejrozšířenější jazyk v Thajsku. Jazyk má čtyři základní nářečí: severní, severovýchodní, centrální a jižní. Spisovná thajština je založená na centrálním dialektu (Bangkok a údolí řeky Menam). Zapisuje se slabičným thajským písmem indického původu. Čeština dosud nemá zavedený normovaný přepis thajštiny do latinky.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky