Překlady z indonéštiny a překlady do indonéštiny

Překlady z indonéštiny a překlady do indonéštiny
Překlady z indonéštiny a překlady do indonéštiny
Ceník – indonéština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do indonéštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím indonéštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z INDONÉŠTINY A DO INDONÉŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z INDONÉŠTINY A DO INDONÉŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-indonéský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do indonéštiny a naopak. Každý překlad do indonéštiny nebo z indonéštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z INDONÉŠTINY A DO INDONÉŠTINY

Kromě překladů z indonéštiny do češtiny a z češtiny do indonéštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z indonéštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S INDONÉŠTINOU

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v indonéštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O INDONÉŠTINĚ

Indonéština (bahasa Indonesia) je upravenou podobou malajštiny a jedná se o úřední jazyk Indonésie. Oficiálně byla úředním jazykem stanovena při vyhlášení nezávislosti Indonésie v roce 1945. Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí na světě. Ačkoliv indonéština není rodným jazykem většiny Indonésanů, její znalost mezi nimi dosahuje téměř 100 %. Většina Indonésanů mluví kromě indonéštiny i dalšími regionálními jazyky nebo místními nářečími. Ve Východním Timoru, který byl v letech 1975–1999 indonéskou provincií, je indonéština uznána jako jeden ze dvou pracovních jazyků (tím druhým je angličtina) spolu s úředními jazyky tetunštinou a portugalštinou.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky