Překlady z malajštiny a překlady do malajštiny

Překlady z malajštiny a překlady do malajštiny
Překlady z malajštiny a překlady do malajštiny
Ceník – malajština   
Překlad 749 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného textu z/do malajštiny a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím malajštiny mohou být vyšší.

PŘEKLADY Z MALAJŠTINY A DO MALAJŠTINY POSKYTUJEME V TĚCHTO OBORECH

KROMĚ PŘEKLADŮ Z MALAJŠTINY A DO MALAJŠTINY POSKYTUJEME TYTO DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY

 

Můžete se spolehnout, že váš česko-malajský překlad vyhotoví vždy profesionální lingvista se specializací na daný obor. V našem týmu spolupracujeme pouze se zkušenými odborníky na překlady do malajštiny a naopak. Každý překlad do malajštiny nebo z malajštiny do češtiny navíc kontrolují naši editoři. Vždy se chceme přesvědčit, že vyhotovený překlad je opravdu maximálně kvalitní.

CIZOJAZYČNÉ PŘEKLADY Z MALAJŠTINY A DO MALAJŠTINY 

Kromě překladů z malajštiny do češtiny a z češtiny do malajštiny poskytujeme i překlady mezi cizími jazyky (např. z malajštiny do angličtiny).

DALŠÍ SLUŽBY V KOMBINACI S MALAJŠTINOU 

Nad rámec překladů poskytujeme i profesionální tlumočení v malajštině. Naši tlumočníci se postarají o plynulé a přesné konsekutivní nebo simultánní tlumočení vaší akce.

O MALAJŠTINĚ

Malajština (bahasa Melayu) patří do skupiny blízkých malajsko-polynéských jazyků jihovýchodní Asie. Jako rodnou řeč jej užívá přibližně 30 milionů lidí. Jeho různé varianty se ovšem používají jako dorozumívací a úřední jazyk – především v Indonésii (Indonéština, bahasa Indonesia), Malajsii (Malajsijština, bahasa Malaysia), v Bruneji a v Singapuru. Jako druhým jazykem tak malajsky hovoří až 300 milionů osob.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky