Překlady s podporou CAT

Překlady s podporou CAT
Překlady s podporou CAT

Přínosy CAT nástrojů:

  • snížení ceny překladu – překladové jednotky (nejčastěji věty) z minulých překladů se ukládají do překladových pamětí, v případě úplně nebo i jen částečné shody u aktuálního překladu zaplatíte až o 70 % méně
  • úspora nákladů za převod do HTML formátu nebo DTP sazbu – CAT nástroje umožňují překlad textů přímo v grafických formátech (InDesign, PageMaker, FrameMaker aj.) bez nutnosti jejich zpětných úprav
  • zajištění terminologické a stylistické jednotnosti překladů – používání terminologických glosářů (Term Base) a překladových pamětí (Translation Memory)
  • úspora času na překlad – CAT nástroje umožňují práci více lingvistů současně, v případě opakování textu zkracují čas potřebný pro jeho překlad

Počítačem podporované překlady

CAT je zkratka pro počítačem podporovaný překlad. Jedná se o databázový softwarový nástroj pro profesionální překladatele (nezaměňovat se strojovým překladem). Mezi nejrozšířenější CAT nástroje patří zejména Trados, SDLX, Memsource, memoQ, Across aj.

Využití CAT nástrojů je vhodné zejména v těchto případech:

Překlady textů, ve kterých se opakují věty, fráze nebo formulace (i v menších obměnách). Běžně se jedná o technické dokumentace, manuály, webové stránky, patenty a patentové přihlášky, smlouvy, obchodní podmínky aj.

Překlady rozsáhlých textů nebo překlady v expresních termínech vyhotovení. CAT nástroje umožňují spolupráci celého týmu překladatelů, korektorů a kontrolorů nad společnou překladovou pamětí a terminologickým glosářem a zajišťují tak jednotnou výsledného textu.

Překlady obsahující klíčové termíny a ustálená spojení vašeho oboru nebo firmy. Klíčové termíny vložíme do terminologického glosáře (Term Base), jeho používání zajistíme dlouhodobou konzistenci vašich překladů.

Do překladových pamětí (Translation Memory) můžeme dodatečně vložit i dříve vyhotovené překlady. Z výhod CAT nástrojů tak můžete těžit i zpětně. U prvního překladu připravíme překladovou pamět a terminologický glosář, které budeme u dalších překladů doplňovat o nové výrazy a udržovat aktuální. Můžete se tak spolehnout, že vámi používaná terminologie bude jednotná u všech realizovaných překladů. 

Technical translations

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization