Překlad smlouvy

Překlad smlouvy Překlad smlouvy
Překlad smlouvy

Záruky kvality u právních překladů

Překlady smluv a jiných právních dokumentů pro vás zpracuje odborník na danou jazykovou kombinaci a rovněž specialista na právní a oborovou terminologii, které se dokument týká. Naši překladatelé mají právní vzdělání a na právní překlady se specializují. Každý překlad navíc důkladně kontrolují naši editoři. Můžete se spolehnout, že každé slovo a interpunkce budou podrobneny důsledné kontrole před odevzdáním finálního textu.

Profesionální překlad smlouvy

Potřebujete přeložit váš návrh smlouvy pro zahraničního partnera nebo naopak dobře porozumět návrhu, který jste obdrželi? U právních překladů může mít i drobná změna významu vážné následky nebo negativně ovlivnit vaši pozici v případném soudním sporu. Překlad smlouvy si tedy zcela jistě zaslouží profesionální přístup a překlad vyhotovený specialistou na právní terminologii a styl. Zvýšenou pozornost budeme věnovat významové a faktické přesnosti přeloženého textu stejně jako dalším specifickým odborným terminologickým výrazům z oboru podnikání smluvních stran. Specifickou firemní terminologii a ustálení spojení tedy v překladu rovněž zohledníme.


Vaše citlivé údaje jsou u nás v bezpečí

Veškeré vaše informace a materiály považujeme za důvěrné. Povinností zachovávat mlčenlivost zavazujeme smluvně všechny naše zaměstnance, překladatele, korektory, tlumočníky a další členy realizačního týmu. Garanci zachování důvěrnosti informací včetně případné pokuty vám rádi poskytneme i smluvně jako garanci naší profesionality. Respektujeme, že vaše smlouvy a další materiály obsahují citlivé informace, které je třeba před zveřejněním chránit.

Legal translations

Přeložíme pro vás

Kupní smlouvy Nájemní smlouvy Obchodní a rámcové dohody Pracovní smlouvy Smlouvy o dílo Dohody o rozvázání pracovního poměru DoPP DoPČ

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky našich překladů smluv