Multimédia a dabing

Multimédia a dabing Multimédia a dabing
Multimédia a dabing


Lokalizujeme tato multimediální data

 • audio nahrávky a znělky
 • podcasty
 • rozhlasové a televizní spoty
 • videospoty
 • titulky a voiceover
 • interaktivní aplikace
 • 2D a 3D počítačové animace
 • e-learningová videa

Profesionální dabéři NK Langa

Spolupracujeme s desítkami profesionálních herců a dabérů, kteří svým zaměřením pokrývají všechny světové a běžné evropské a asijské jazyky. Můžete se spolehnout na jejich charismatický hlas a mluvný, plynulý a srozumitelný přednes.

V naší databázi najdete ukázky hlasů, které svým výrazem pokrývají všechny běžné potřeby multimediálních nosičů. Od muzejních průvodců přes firemní instruktážní video až po online reklamu na sociální sítě.

Finální profesionální mastering v našem nahrávacím studiu pak představuje zvukový a produkční make-up nahrávky. Mistr zvuku při něm sjednotí výraz, hlasitost a zabarvení tak, aby nahrávka fungovala jako celek. Výsledkem bude komplexně a vyrovnaně znějící nahrávka s dobře a citlivě upravenými začátky a konci (fade-in, fade-out), definovanými mezerami mezi jednotlivými částmi a respektující povahu a žánr plánovaného použití nahrávky.

Naši profesionální dabéři realizují audionahrávky pro řadu státních i soukromých společností. Najdete mezi nimi Krkonošské nebo Jihočeské muzeum, IBM nebo reklamní agentury z ČR i zahraničí.  

Lokalizační proces multimediálního obsahu

 • Přepis textů z audio/video formátu nebo jiných zdrojových dat.
 • Vytvoření terminologického slovníku, glosáře, stylových pravidel (Style Guide).
 • Implementace terminologických požadavků zákazníka.
 • Překlad textů s ohledem na oborovou terminologii a jazykové a kulturní zvyklosti cílového jazyka.
 • Odborná korektura překladu dalším překladatelem – odborníkem na danou terminologii a obor (volitelné).
 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím zaměřená na gramatiku a styl překladu.
 • Dabing a synchronizace zvuku s obrazem (klient si může vybrat nejvhodnější hlas z databáze vzorků).
 • Zvukový mastering (sjednocení výrazu, hlasitosti a zabarvení; odstranění sykavek a dalších negativních částí nahrávky).
 • Vložení lokalizovaných titulků.
 • Kompletace a kontrola všech dílčích částí do finální verze multimediálního obsahu.
 • Vytvoření multimediálního výstupu v kvalitě a formátu dle požadavků klienta.

Přepis mluveného slova do textu

Potřebujete vyhotovit přepis zvukové stopy do písemné podoby? Zajistíme pro vás transkripci v češtině, slovenštině i dalších světových nebo středoevropských a východoevropských jazycích. Z přepsaného textu pak pro vás vyhotovíme profesionální voice-over nebo titulky. 

Marketing translations

Naše zkušenosti při transkripci audio a video nahrávek

Zadavatelem transkripce byla indická společnost Eccellente Services, která si objednala přepis mluveného slova u videonahrávky naučného pořadu o Jižní Koreji. Transkripci jsme vyhotovili ve specifickém softwaru klienta, ke kterému jsme dostali instrukce a návod k použití. Vždy respektujeme přání a potřeby našich klientů a dokážeme se přizpůsobit i speciálním softwarovým požadavkům.

Přepsaný text jsme rozdělili do segmentů na základě určené časové délky. V druhém kole transkripce jsme vyznačili i všechny zvukové vjemy, které se v nahrávce kromě mluveného slova nacházely. Ty jsou důležité například při tvorbě titulků pro hluchoněmé.

Výsledný text v českém jazyce pak při dalším zpracování sloužil jako předloha pro voice-over v dalších světových jazycích.

Ukázka obsahové korektury strojového přepisu mluveného slova

V rámci naší spolupráce s mezinárodní společností Straker Media jsme vyhotovili korekturu strojového přepisu (Machine Transcription) nahrávek regionálního zpravodajství v českém jazyce. Jednalo se o velké množství dílčích nahrávek, každá o délce přibližně 20 minut. Strojový přepis byl vyhotoven v textových souborech. Naši korekturu vyžadovalo přibližně 90 % přepsaného textu.

Při korektuře jsme postupovali podle specifických požadavků klienta a jeho Guidelines. Na práci se podílelo celkem 6 našich interních lingvistů, kteří díky své výborné znalosti českého jazyka upravili text podle všech poskytnutých instrukcí (např. dodržení maximální délky jednoho segmentu, specifický přepis čísel, dat, názvů, vlastních jmen, cizích slov aj.). Součástí korektury bylo i přiřazení konkrétních spíkrů nebo vyznačení speciálních zvuků a vyplňujících slov. Klient byl s výsledkem naší korektury velmi spokojen. Ukázalo se, že kombinace strojového přepisu a navazující obsahové korektury profesionálním lingvistou je funkčním řešením pro zpracování velkého množství mluveného slova.

 

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization