Lékařská terminologie v překladech

Lékařská terminologie v překladech Lékařská terminologie v překladech
Lékařská terminologie v překladech

 

Lékařské texty obsahují odborné lékařské termíny, profesionální slang, latinské názvy, zkratky a často i lidové výrazy využívané širokou laickou veřejností. Mnoho výrazů má několik různých významů a tedy i variant překladu. Překladatel - specialista na lékařskou terminologii musí podle cílové skupiny pečlivě volit vhodné výrazy pro jednotlivé odborné termíny. Překlad lékařské dokumentace pro lékaře v zahraničí bude vyžadovat jiný přístup než překlad lékařského článku do mezinárodního odborného časopisu.

Kontrola použité terminologie

V zájmu dosažení maximální kvality a odbornosti výsledného překladu jsme připraveni s vámi terminologické nejasnosti konzultovat během překladatelského procesu nebo i po jeho skončení se zpětnou implementací. Význam nejasných termínů nikdy neodhadujeme, vždy si musíme být každým výrazem stoprocentně jisti. Dodatečnou odbornou korekturu a kontrolu výsledného překladu pro vás na vyžádání zajistíme korekturou a posouzením správnosti překladu dalším překladatelem – specialistou na lékařskou terminologii.

Ukázka více možných variant překladu

  • lékařský termín: infarkt myokardu (myocardial infarction)
  • laický výraz: srdeční mrtvice (heart attack)
  • anglická zkratka: MI
  • latinský název: infarctuscordis

Správně zvolené lékařské terminologii a její konzistenci v rámci celého přeloženého textu věnujeme maximální pozornost. U rozsáhlejších textů připravíme terminologický glosář a Style Guide, který zajistí konzistenci terminologie a stylu v rámci daného překladu i dalších zakázek v budoucnu. I překlady realizované se značným časovým rozpětím tak budou terminologicky a stylisticky jednotné.

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Ukázky našich lékařských překladů