Další typy korektur

Další typy korektur Další typy korektur
Další typy korektur

Předtisková korektura

Chcete přeložený text využít pro jeho další reprodukci nebo publikaci? Pak je předtisková korektura se zaměřením na důkladnou polygrafickou kontrolu přeloženého textu po jeho grafickém zpracování vhodná. Korektor zkontroluje dodržení typografických pravidel daného jazyka, úplnost a formátování textu, dělení slov, správné zobrazení popisků u obrázků aj. Po vytisknutí vás tak text bude u čtenářů profesionálně prezentovat.

Odborná korektura

Odbornou korekturu doporučujeme u odborných textů, u kterých je žádoucí zajistit maximální významovou, obsahovou a terminologickou správnost a shodu s originálním dokumentem. Provádí se zejména u uživatelské dokumentace, příruček a manuálů, příbalových letáků k lékům a dalších odborných textů určených k další publikaci.

Korektura změn

Korekturu změn využívají zákazníci, kteří do již vyhotovených překladů potřebují dodatečně zapracovat úpravy a změny v textu. Obvykle se jedná o manuály, letáky, směrnice, příručky, webové stránky, smlouvy a jiné dokumenty, se kterými firma aktivně pracuje a znění upravuje aktuálním potřebám. Součástí korektury změn může být i kontrola zbývajícího textu zaměřená na porovnání celého originálního dokumentu a jeho překladu.

Nezávislá korektura

Nezávislou (srovnávací) korekturu vyhotovujeme především ve chvíli, kdy je třeba posoudit věcnou, významovou a terminologickou správnost a shodu vyhotoveného překladu s původním textem k překladu. Pokud máte vyhotovený překlad a chcete si ověřit jeho kvalitu, posoudíme jej pro vás a v souhrnné zprávě upozorníme na jeho případné nedostatky.

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization