Korektury rodilým mluvčím angličtiny

Korektury rodilým mluvčím angličtiny
Korektury rodilým mluvčím angličtiny


V čem korektura rodilým mluvčím angličtiny spočívá?

Korektura rodilým mluvčím anglického jazyka v sobě zahrnuje gramatickou a stylistickou úpravu přeloženého textu. Pro čtenáře je takto zkorigovaný text srozumitelný, čtivý a působí na něj přirozeným dojmem. Zohlednění geografických specifik zajistí například převod jednotek z metrického systému do anglosaského. Čtenář tak bude mít v textu galony namísto litrů nebo míle místo kilometrů. Pravděpodobněji tak uvěří, že se jedná o autentický text z anglického prostředí.

Proč korekturu rodilým mluvčím angličtiny provést

Každý drobný gramatický nebo stylistický nedostatek nebo nepřesnost v anglickém textu působí neprofesionálně a poškozují vaše jméno v očích čtenáře. Závažnější nedostatky mohou dokonce vést k ztrátě zákazníka. Jazyková korektura rodilým mluvčím anglického jazyka překlad po gramatické a stylistické stránce vytříbí a odstraní i případné „Czenglish“ nedostatky. Text tak bude na čtenáře působit jako autorský text psaný přímo v anglickém jazyce a vy tak budete mít možnost oslovit nové zahraniční zákazníky na profesionální úrovni. Text po jazykové korektuře pak můžete bez obav publikovat na internetu, v tištěné podobě, multimediální podobě či jakkoli jinak.

Native speaker editing

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization