Polština

Polština
Polština

 

Ceník  polština   
Překlad 249 Kč / NS*
Korektura 149 Kč / NS*
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného text a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím mohou být vyšší.

O POLŠTINĚ

Polština je západoslovanským jazykem, který používá přibližně 44 milionů rodilých mluvčích. Ještě ve 14. století by si Češi a Poláci bez problémů rozuměli, avšak postupem doby se tyto dva jazyky začaly rozcházet. I v dnešní polštině se nachází poměrně velké množství archaických znaků, jako například použití spřežek. Kromě Polska je polština díky vystěhovaleckým vlnám zastoupena i v mnoha jiných zemích po celém světě. Rádi vám pomůžeme jak s písemnou, tak i mluvenou komunikací v polském jazyce.

kontaktujte nás

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky