Litevština

Litevština
Litevština

 

Ceník  litevština   
Překlad 369 Kč / NS*
Korektura dohodou
Tlumočení dohodou

* NS = normostrana (1 800 úhozů - znaků včetně mezer) 

Ceny platí pro běžný překlad obecného text a jsou uvedeny bez DPH. Ceny za překlad rodilým mluvčím mohou být vyšší.

O LITEVŠTINĚ

Litevština se řadí do skupiny baltských jazyků a využívá jí kolem 3 milionů obyvatel Litvy a další 1 milion osob v sousedních státech. Je to typický syntetický jazyk zajímavý svými častými archaickými tvary, které získávají pozornost hlavně u jazykovědců. Její gramatický systém je velmi podobný češtině, stejně jako abeceda, která je inspirovaná českými písmeny.

kontaktujte nás

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization

Další poskytované jazyky