Tlumočení s výjezdem do zahraničí

Tlumočení s výjezdem do zahraničí Tlumočení s výjezdem do zahraničí
Tlumočení s výjezdem do zahraničí

V zahraničí pro vás zajistíme tlumočení

Obchodní jednání Konference Firemní prezentace Přednášky Workshopy Vzdělávací kurzy Audity Zaškolování obsluhy

 

 

Co je při tlumočení v zahraničí důležité

Tlumočník musí být schopen přesně a současně vhodně interpretovat vaše myšlenky a požadavky do cizího jazyka, profesionálně a reprezentativně vystupovat a v neposlední řadě reagovat na kulturní specifika a tradice dané země.

Naši tlumočníci jsou profesionálové. Běžně a dlouhodobě se pohybují v multikulturním prostředí a disponují zkušenostmi při jednání s nejrůznějšími národnostmi. Komunikace při obchodním jednání bude plynulá a profesionální, všichni účastníci přesně porozumí dohodnutým závěrům a vyhnete se tak nepříjemnému vysvětlování v následné emailové komunikaci. Přítomnost tlumočníka na schůzce vám rovněž umožní soustředit se na její obsah a díky časovým prodlevám si vaše odpovědi a reakce více promýšlet.

Příklady kulturních odlišností

Nejblíže naší kultuře je kultura německá (a rovněž rakouská). Němci jsou však oproti nám daleko přesnější nejen v dochvilnosti, ale i obsahu jednání. Předpokládají, že bude věcné, konkrétní a bez různých úhybných manévrů a výmluv. Zvykem je oslovování jménem, nikoli funkcí (vhodnější je tedy říkat „pane Mauere“, než „pane řediteli“). Rakousko je nám v určitých ohledech ještě bližší, postrádá německou strnulost. Více se tam však dbá na vnější projevy zdvořilosti – například na oslovování tituly, které jsou přenášeny i na manželky („paní doktorová“, „paní profesorová“ apod.).
Nejvýraznější neformálnost v jednání očekávejte v USA. Ležérnost, přátelskost a bezprostřednost se projevuje viditelně ve všech oblastech života. Ovšem jediným měřítkem úspěchu je úspěch měřitelný, a to penězi. Základním pravidlem je “čas jsou peníze". Proto je žádoucí být dochvilný, v jednání jít přímo k věci a nikdy nezatěžovat Američana v pracovní době soukromými záležitostmi. Více než kde jinde bude potřeba vyšší míra tolerance, Američané jsou ve svých společenských způsobech velmi liberální.

V Polsku mohou zejména ženy očekávat daleko větší pozornost ke své osobě, než jsou zvyklé z domova. Polská galantnost může v první chvíli i překvapit, neměla by nás však zaskočit. Celkem běžným zvykem je zde líbat ženě ruku a i jinak se k ní dvorně chovat. Srdečností se však nedejte zlákat k familiárnosti, ctí se tu forma.

Pro Francouze je charakteristická zdvořilost, současně však oceňují originalitu (ta se například v Německu naopak velmi nedoporučuje). Francouzi jsou hrdí na svou módu, víno, ženy a revoluční tradice. Jedná se tedy o vhodná témata pro začátek schůzky nebo tzv. „small talk“. V konverzaci se naopak nedoporučuje klást osobní otázky (čehož se ostatně vyvarujte všude, pokud s někým neudržujete blízký přátelský vztah).

Ruská pohostinnost je příslovečná a velmi známá i jinde ve světě. Málokde platí tak důsledně rčení „Host do domu, Bůh do domu“. Doporučená je dochvilnost, ale pak nehledět na čas. Je nutné uvědomit si, že ruská kultura (i když slovanská) vyrůstá z jiných kořenů než naše. Najdeme tu výrazně více odlišností než podobností.

Professional interpreting

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization