Jak jsme pomáhali českému eshopu expandovat do Rumunska

Jak jsme pomáhali českému eshopu expandovat do Rumunska Jak jsme pomáhali českému eshopu expandovat do Rumunska

Proč Rumunsko?

Zákazník zvolil Rumunsko záměrně – jedná se o rozvíjející se zemi s 20 miliony obyvatel, nízkým podílem e-commerce (pouze cca 15 000 e-shopů), rostoucím podílem online prodeje v rámci celého trhu a nadprůměrným přístupem obyvatel k internetu. Tedy ideální lokalita pro zahraniční expanzi s využitím internetového prodeje.

Čím dříve se internetoví prodejci rozhodnou do Rumunska expandovat, tím snadněji si zde vybudují svoji pozici a tím větší kus trhu získají pro svoji značku. 

Pokud máte Rumunsko ve vašem hledáčku a zvažujete expanzi do této zajimavé balkánské země, spolehněte se na naše rodilé mluvčí, kteří v zemi žijí a znají zdejší poměry a zvyklosti. Uvidíte, že vše půjde výrazně snáz a rychleji.

Jak to probíhalo

Příprava a lokalizace e-shopu do rumunštiny

V prvé řadě bylo nutné kodifikovat žádoucí tonalitu komunikace. Se zákazníkem jsme sestavili takzvanou stylovou příručku (Style Guide) obsahující pravidla komunikace firmy a terminologický glosář obsahující žádoucí klíčová slova. Příručku a glosář jsme pak využili ve všech fázích překladatelského procesu, aby byly texty stylisticky a terminologicky jednotné a konzistentní.

Web_NaniNails_2.PNG

Překladatelský proces obsahoval následující kroky:

  1. Příprava textů na překlad (export z redakčního systému webu do formátu .csv).
  2. Rešerše referečních webů a dalších zdrojů (ujasnění terminologie, klíčových slov aj.).
  3. Analýza klíčových slov, ověření jejich funkčnosti přes Google AdWords, sestavení terminologického glosáře, lokalizace klíčových slov do rumunštiny.
  4. Samotný překlad textů lingvistou se specializací na marketingové překlady. Při překladu jsme použitím CAT nástroje Memsource zohlednili i významnou míru opakování (částečnou podobnost textů), která je zvláště u e-shopů zcela obvyklá. Výsledná jednotková cena se tak snížila ze základní sazby 370 Kč na 121 Kč bez DPH. Součástí překladu byla i citlivá implementace klíčových slov tak, aby text zněl přirozeně, ale současně fungoval při organickém vyhledávání.
  5. Překlad metadat (alternativní popisky, page titles, description aj.).
  6. Jazyková korektura rodilým mluvčím rumunského jazyka, která zajistila atraktivitu, přirozenost a čtivost textů u rumunských návštěvníků webových stránek.
  7. Lokalizace přeložených textů (přizpůsobení překladu rumunskému kulturnímu prostředí).
  8. Vizuální kontrola textů po importu do webového prostředí (zalamování textů, CTA buttony, položky menu aj.) – výstupem vizuální kontroly pak byl report změn pro implementaci.

Post-launch péče

Po dokončení lokalizace webových stránek přišla řada na právní pomoc. Zákazník zatím neměl zájem zakládat rumunskou společnost, nicméně i přesto bylo třeba splnit řadu legislativních povinností. Ty zahrnují například zajištění pravidel pro nakládání s osobními údaji zákazníkům, formulář pro vrácení zboží aj. Součástí právní pomoci bylo i založení bankovního účtu ve vybrané rumunské bance a vyhotovení soudně ověřených překladů všech bankou požadovaných dokumentů. Ve všech těchto záležitostech se jako neocenitelný pomocník ukázal náš rodilý rumunštinář, který v Rumunsku žije a specifika jednání s tamními úřady důvěrně zná. Díky tomu dokáže s úřady, bankami a dalšími institucemi jednat výrazně efektivněji, než když si vše zajišťuje klient sám jako cizinec.

Kromě právní pomoci jsme pak zákazníkovi poskytovali následující služby spojené s provozem rumunského e-shopu:

Zákaznická péče poskytovaná písemně (dotazy u objednávek, komentáře pod příspěvky na Facebooku, e-maily s dotazy od potenciálních zákazníků).

Zákaznická péče poskytovaná telefonicky rodilými rumunštináři (dotazy potenciálních i stávajících zákazníků k charakteru prodávaných výrobků, způsobům doručení, procesu vrácení zboží atp.). Naši rumunštináři si nastudovali časté otázky a odpovědi a po zaškolení byli schopni na dotazy zákazníků odpovídat zcela samostatně.

Překlady PPC kampaní a příspěvků na sociální sítě – průběžné překlady textů určených pro zvyšování povědomí o značce, podporu prodeje, informování o novinkách v sortimentu atp. Veškerý obsah překládali stejní lingvisté jako samotný web a e-shop. Zajistili jsme tak terminologickou a stylistickou konzistenci přeložených textů, které na návštěvníky webu působily autenticky, srozumitelně a atraktivně.

Také plánujete expandovat do zahraničí a potřebujete k tomu přeložit vaše webové stránky nebo e-shop?

Pošlete nám rychlou nezávaznou poptávku

Vyplňte krátký poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization