I na náročném německém trhu může česká firma uspět

I na náročném německém trhu může česká firma uspět I na náročném německém trhu může česká firma uspět


Proč Německo a Rakousko?

Německo a Rakousko jsou lákavou příležitostí pro každého expandujícího internetového prodejce. Místní ceny jsou tak vysoké, že významná část zákazníků preferuje nákup u levnějších zahraničních prodejců. Zákazníci však v takovém případě očekávají kvalitní produkty a pozitivní reference a doporučení.

Česká republika má u německých a rakouských zákazníků velmi dobré jméno. Češi jsou vnímáni jako dodavatelé kvalitních produktů za rozumné ceny, kteří dbají na perfektní prodejní servis i poprodejní péči. Nestačí tak mít v němčině pouze webové stránky a e-shop. V německém jazyce musí probíhat i obchodní komunikace spojená s prodejem, zákaznická péče nebo komunikace na sociálních sítích.

Jak to probíhalo

Příprava a lokalizace webové prezentace a e-shopu do němčiny

Překlad webových stránek a e-shopu (v české verzi na www.skladova-okna.cz) probíhal poněkud nestandardním způsobem. Zákazník se totiž rozhodl texty přeložit vlastními silami a na překladu tak ve volných chvílích pracovali zaměstnanci firmy. Výsledkem byl bohužel nepoužitelný kompilát, který nebylo možné použít pro profesionální prezentaci na náročném německy hovořícím trhu.

Takto přeložený text bylo třeba zkorigovat a významně zasáhnout do jeho gramatické a stylistické správnosti. Více než 1 000 normostran textu vyexportovaných z redakčního systému do CSV souborů náš rodilý mluvčí němčiny upravil tak, aby pro německé a rakouské návštěvníky webu texty zněly přirozeně, atraktivně a čtivě. Pro správné nastavení tonality vůči identifikovaným cílovým skupinám jsme použili Style Guide, který žádoucí styl komunikace značky kodifikuje.

Takto velké množství textu obsahovalo značné procento opakování, které bylo nutné zohlednit použitím správného CAT nástroje. V našem případě jsme použili Memsource, protože pracuje online a umožňuje souběžnou práci více lingvistů nad jednou překladatelskou pamětí a glosářem.

Eecommerce_2.jpg
Web_Fenster_Sofort_3.PNG

Po dokončení jazykové a marketingové korektury následovaly tyto kroky:

 1. Implementace finálních textů do webového rozhraní.
 2. Vizuální kontrola webových stránek a e-shopu na adrese www.fenster-sofort.de zaměřená na odhalení textů, které nebyly součástí exportů ke korektuře, zalamování textů, CTA buttony, položky menu aj. Součástí kontroly byla i tzv. „cesta zákazníka“, při které jsme prošli celý zákaznický proces od poptávky přes objednávku až po fiktivní dodávku a poprodejní servis. Výsledkem kontroly byl obsáhlý report změn, které bylo třeba do webu implementovat a zajistit tak jeho bezvadné fungování.
 3. Analýza důvěryhodnosti webu, při které rodilí mluvčí německého jazyka „proklikali“ celou německou mutaci webu a posoudili míru důvěryhodnosti, kterou na ně, jako na návštěvníky webu, stránky působily. Výsledkem byly další cenné podněty, které webové stránky kvalitativně vylepšily a zajistily vyšší konverzní poměry při dosahování obchodních cílů firmy (počty objednávek atp.). Naši rodilí mluvčí například upozornili na odkazy na již provedené realizace v České republice. To bylo pro rakouský a německý trh nerelevantní nebo dokonce kontraproduktivní, protože tato skutečnost zdůrazňovala český původ firmy. Na základě našeho podnětu zákazník vyzdvihl realizace v Německu a Rakousku a české upozadil.

Post-launch péče

Právní pomoc a splnění legislativních povinností

Po dokončení lokalizace webových stránek a e-shopu přišla na řadu právní pomoc. Německá legislativa uděluje každému internetovému prodejci povinnost uvádět následující dokumenty:

 • AGB: všeobecné obchodní podmínky
 • Impressum: informace o společnosti
 • Datenschutzerklärung: prohlášení o ochraně dat
 • Widerrufsbelehrung: formulář pro odstoupení od smlouvy

Pro vytvoření požadovaných dokumentů bylo nutné zkombinovat legislativní požadavky se specifickými procesy našeho zákazníka, jako jsou například způsob zasílání, proces reklamace, GDPR, fakturace a podobně.

Proces právní podpory probíhal následovně:

 1. Zákazníkovi jsme nejprve zaslali dotazníky v češtině týkající se specifických procesů, způsobů dopravy, reklamace a vrácení zboží. Naši rodilí němečtí mluvčí byli v případě potřeby k dispozici ke konzultacím.
 2. Na základě odpovědí z dotazníků jsme vytvořili požadované dokumenty v němčině. Extrémní pozornost naši odborníci věnovali tomu, aby byly dokumenty v souladu s aktuální německou legislativou.
 3. Následně proběhl zpětný překlad vytvořených dokumentů do češtiny, aby měl zákazník představu o přesném obsahu dokumentů a povinností z nich plynoucích.
 4. Po schválení obsahu ze strany zákazníka došlo ke zveřejnění dokumentů na německých webových stránkách.

Překlady PPC kampaní, postů na sociální sítě

Kromě právní pomoci zákazníkovi poskytujeme průběžné překlady spojené s provozem německé verze stránek. Jedná se o překlady PPC kampaní a příspěvků na sociální sítě – textů určených pro zvyšování povědomí o značce, podporu prodeje, informování o novinkách v sortimentu atp. Veškerý obsah překládají stejní lingvisté, aby byla zajištěna terminologická a stylistická konzistence přeložených textů. Hotové webové stránky www.fenster-sofort.de tak na návštěvníky působí autenticky, srozumitelně a atraktivně.

TAKÉ PLÁNUJETE EXPANDOVAT DO ZAHRANIČÍ A POTŘEBUJETE K TOMU PŘELOŽIT VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO E-SHOP?

Pošlete nám rychlou nezávaznou poptávku

Vyplňte krátký poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization